Main Menu
User Menu

6 inch 26 cwt howitzer

6 inch 26 cwt howitzer


Tento kanón nahradil kanóny 6 inch 25 cwt a 6 inch 30 cwt, ktoré boli jasne prekonané nemeckou ťažkou húfnicou 15 cm schwere Feldhaubitze 13. Vývoj dela prebiehal v prvej polovici roku 1915, pričom do služby sa dostal už koncom roku 1915. Kanón sa ukázal výnimočne dôležitou delostreleckou zbraňou britského impéria vďaka skoro ideálnej kombinácii výkonu a mobility (samozrejme s prihliadnutím na 1. svetovú vojnu).


Hoci bol pôvodne určený na hypotrakciu, už v roku 1916 bol prispôsobený aj na mototrakciu. Pôvodne drevené železom obité kolesá lafety boli koncom vojny nahradené železnými kolesami potiahnutímy tvrdou gumou. Ešte v roku 1916 sa zaužívalo kolesá potiahnuť tzv. girdles, ktoré značne zlepšovali priechodnosť v rozmoknutom teréne. Zbraň bola bohato využívaná počas prvej svetovej vojny, celkom bolo len na západnom fronte vypálených 22.4 millióna nábojov.


V medzivojnovom období boli opäť vymenené kolesá lafety za moderné kolesá s pneumatikami (6inch 26cwt howitzer Mk.1 on Carriage Mk.1P). Zbraň bola bohato využívaná aj počas 2. svetovej vojny. Hoci ju od roku 1942 postupne nahrádzal kanón BL 5.5 inch Medium Gun, na ázijských bojiskách (Barma) bola využívaná až do konca vojny. .Po skončení vojny bola zbraň oficiálne vyradená pre zastaranosť.


Viacero kusov ukoristilo vo Francúzsku aj Nemecko. To tieto zbrane zaradilo do výzbroje pod označením FH-412(e).


Základné údaje:
Kaliber: 6-inch (152.4 mm)
Počet vyrobených kusov: 3633
Váha: 4.2 tonnes
Dĺžka: 6.58 m
Dĺžka hlavne: 2.224 m
Šírka: 2.1 m
Osádka: 10 mužov
váha nábojov: Shell HE, smoke 45.36 kg; povojnové strelivo 39.01 kg
Záklz: nastaviteľný hydro-pneumatický
Elevácia: 0° - 45°
Rýchlosť strelby: 2 náboje za minútu
Úsťová rýchlosť: 430 m/s
Dostrel: 8,700 m - 10400 (s novou muníciou po vojne)


zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/6_inch_26cwt_howitzer
https://riv.co.nz/rnza/hist/local/bl6in.htm
URL : https://www.valka.cz/6-inch-26-cwt-howitzer-t73268#259780Verze : 0
Na fotografiách dole sú kolesá obložené tzv "Girdles", ktoré značne zlepšovali priechodnosť v rozmoknutom teréne.


zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/6_inch_26cwt_howitzer

6 inch 26 cwt howitzer -


6 inch 26 cwt howitzer -


URL : https://www.valka.cz/6-inch-26-cwt-howitzer-t73268#259781Verze : 0
1. presun týchto diel v Mezopotámii (rok 1918)


2. batéria týchto diel kdesi vo Francúzsku


3. delá pred kompletovaním v továrnizdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/6_inch_26cwt_howitzer
https://www.panzernet.net/php/viewtopic.php?t=2318

6 inch 26 cwt howitzer -


6 inch 26 cwt howitzer -


6 inch 26 cwt howitzer -


URL : https://www.valka.cz/6-inch-26-cwt-howitzer-t73268#259782Verze : 0