Main Menu
User Menu

CZK - PMS (pontonová mostová souprava)

PMS


Jedná se o sovětskou pontonovou mostovou soupravu PMP vyráběnou licenčně od 2. poloviny šedesátých let v Československu. Výroba probíhala v závodu Slovácké strojírny n.p. Uherský Brod minimálně až do konce osmdesátých let.


Pro přepravu pontonových dílů se postupně používaly nákladní automobily:
Tatra 138
Tatra 813
Tatra 815
URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#254772Verze : 2
MOD
Pontónová mostová súprava PMS je normovaná skladacia konštrukcia mosta na plávajúcich podperách, určená na zriaďovanie mostových a prievozových prepravísk.


Z materiálu súpravy možno postaviť mosty na plávajúcich podperách nosnosti 20 t a 60 t a prievozové súlodia únosnosti od 20 do 70 t.


Most únosnosti 60 t umožňuje prejazd tankov rýchlosťou až 30 km / hod. pri dodržaní rozostupov 30 m / čo sa rovná v metroch rýchlosti jazdy v km. /.

Prepravná kapacita
60 t mosta je 600 - 800 tankov za hodinu, v nepriaznivých podmienkach len 250 - 300 tankov.


PMS bola do výzbroje zavedená v roku 1967.

Hlavné údaje:


Celá súprava 60 t / 20 t :


Šírka vozovky : 6.500 mm / 3.290 mm
Max. dĺžka mosta : 227 m / 382 m


Obsluha : 68 ženistov + 34 vodičov


Polovica súpravy 60 t / 20 t :


Šírka vozovky : 6.500 mm / 3.290 mm
Max. dĺžka mosta : 119 m / 193 m


Obsluha : 36 ženistov + 18 vodičov


Údaje o pontónových dieloch : riečny / pobrežný


Nosnosť : 20 t / 10 t
Ponor - vlastnou hmotnosťou : 190 mm / 230 mm
- pri zaťažení na plnú hmotnosť : 650 mm / 510 mm

Hlavné časti PMS :- 32 riečnych dielov na automobiloch Tatra T-138 alebo T-813
- 4 pokládky vozovkových dosiek 2 x 40 m - T-813
- 2 sady ponorného príslušenstva, náradia a príložných dielov - T-813
- 12 tlačných motorových člnov MO-634 s podvozkami ťahaných za automobilmi s vozovkovými doskami a nákladnými automobilmi.


Riečny diel slúži na zostavenie riečnej časti mosta na plávajúcich podperách. Priamym spájaním týchto dielov možno postaviť riečnu časť mosta s nosnosťou 60 t v dĺžkach odstupňovaných po 675 mm.

Hlavné časti riečneho dielu
:


- 2 stredné pontóny
- 2 podhonové pontóny
- pontónové mechanizmy a zariadenie,
- spojovacie mechanizmy a zariadenie dielu,
- odnímateľná výstroj.


Pobrežný diel slúži na vytvorenie prechodových častí medzi riečnou časťou mosta a brehom a na stavbu súlodia. Roztvorený pobrežný diel tvorí časť 60 t mosta dĺžky 5.500 mm.


Hlavné časti pobrežného dielu :


- 2 stredné pontóny,
- 2 podhonové pontóny,
- 2 stredné rampové nosníky,
- 2 krajné rampové nosníky,
- pontónové mechanizmy a zariadenia,
- mechanizmy a zariadenia dielov,
- odoberateľná výstroj.


Hlavné údaje automobilov na prevoz pontónových dielov T-813 / T-138 :


Rozmery v mm :


Dĺžka : - s riečnym dielom: 9.900 / 9.720
- s pobrežným dielom : 8.710 / 8.630


Šírka : - s riečnym dielom : 3.190 / 3.190
- s pobrežným dielom : 3.210 / 3.210


Výška : - s riečnym dielom : 3.730 / 3.570
- s pobrežným dielom : 3.700 / 3.590


Hmotnosť v kg : - s pobrežným dielom 22.100 / 18.100


Brodivosť v mm : 140 / 40


Preprava po železnici sa vykonáva v rozloženom stave / pontóny sú zložené z automobilov / súprava prepravuje na železničných vozňoch typu Pao / 4 nápravový /, Nas alebo Px / 6 nápravový /. Motorové člny sa prepravujú na podvozkoch.


Pobrežné i riečne diely sa môžu prepravovať vrtuľníkmi Mi-6 zavesením na lanách a prenesením z jednej vodnej prekážky na druhú.Zdroj:
Vojenské mosty a zásobovanie vodou SVŠT, Bratislava 1984
Bílek, Jiří, a.i. : Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy, MO ČR 2008
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) - Kombinovaný most

Kombinovaný most
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) - Skladanie riečneho dielu z automobilu T-813

Skladanie riečneho dielu z automobilu T-813
URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#254348Verze : 0
Zdroj : ATOM 1985 č.8
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) - Prejazd cez pontónový most vytvorený z   PMS

Prejazd cez pontónový most vytvorený z PMS
URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#254670Verze : 0
Zdroj : ATOM 1981 č.8
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) - Dokončovacie práce na stavbe pontónového mosta.

Dokončovacie práce na stavbe pontónového mosta.
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) - Posledné segmenty a most je dokončený.

Posledné segmenty a most je dokončený.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#254829Verze : 0
Civilní přeprava PMS.


Zdroj: Vlastní foto
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#287383Verze : 0
Přeprava PMS zadní pohled.


Zdroj: Vlastní foto
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#288477Verze : 0
Umístnění a výrobní štítek na PMS.


Zdroj: Vlastní foto
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#290730Verze : 0
PMS zadní pohled a detail.


Zdroj: Vlastní foto
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#299061Verze : 0
PMS - detail


Zdroj: Vlastní foto
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#325403Verze : 0
PMS - detail


Zdroj: Vlastní foto
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#343102Verze : 0
PMS - detail
Zdroj: Vlastní foto
CZK - PMS (pontonová mostová souprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PMS-pontonova-mostova-souprava-t72102#367563Verze : 0