Main Menu
User Menu
Uspořádání dvojkolí B
Rozchod 1435 mm
Jmenovitý výkon motoru 169,28 kW
Výkon motoru pro trakci 132,48 kW
Délka lokomotivy přes nárazníky 7220 mm
Délka lokomotivy přes čelníky 6000 mm
Šířka skříně lokomotivy 2433 mm
Maximální šířka lokomotivy 2600 mm
Výška skříně lokomotivy 3330 mm
Průměr hnacích kol 1000 mm
Hmotnost plně vyzbrojené lokomotivy 24,0 t +3% -1%
Jmenovitá hmotnost na dvojkolí 12,0 t


Zásoby provozních hmot :


Mazací olej 130 l
Písek 150 kg


Hlavní údaje pro výkon :


Maximální dovolená rychlost 40 km/h
Rozjezdová tažná síla při F=0,33 80 kN
Maximální trvalá tažná síla 69,5 kN
Nejmenší trvalá rychlost při plném výkonu 3 km/h


Pro lokomotivu T 212.1 byl použit motor typ Tatra 930.
Zdroj : Motorové lokomotivy řady T 211.0 a T 212.1, Ing. Jan Průžek, Nadas,
Praha, 1979.
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-212-1-t69671#245320Verze : 0
Lokomotiva T-212.1 dnes řada 703 v železničním depu Ústí nad Labem-západ.
Zdroj: soukromý archiv
CZK - T 212.1 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-T-212-1-t69671#245321Verze : 0
Zdroj : https://www.vojenskatechnika-plzen.cz
CZK - T 212.1 - Lokomotíva T 212.

Lokomotíva T 212.
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-212-1-t69671#370249Verze : 0
Motorová lokomotiva T 212.0520 v depozitu Národního technického muzea Praha, depo Chomutov.


Vlastní foto 8. září 2012
CZK - T 212.1 - Vlastní foto 8. září 2012

Vlastní foto 8. září 2012
CZK - T 212.1 - Vlastní foto 8. září 2012

Vlastní foto 8. září 2012
CZK - T 212.1 - Vlastní foto 8. září 2012

Vlastní foto 8. září 2012
CZK - T 212.1 - Vlastní foto 8. září 2012

Vlastní foto 8. září 2012
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-212-1-t69671#489981Verze : 0