Main Menu
User Menu

MiG-19PM 1113

     
Typ:
Type:
Mikojan-Gurevič MiG-19PM
Výrobce:
Producer:
Gorkovský letecký závod č. 21 Ordžonikidzeho, Gorkij /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1960
Výrobní číslo:
Construction Number:
651113
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
26.01.1961-23.05.1972 1113
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
23.05.1972 zrušen a předán do muzea
Poznámka:
Note:
celkový nálet 758 hodin
Zdroje:
Sources:
Režňák, Libor: Ocelový hřebec Mig-19 a československé letectvo 1958-1972, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN-978-80-86808-45-1
URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#198135Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá socialistická republika (1960-1990)
Datum převzetí:
Commissioned:
26.01.1961
Datum vyřazení:
Decommissioned:
23.05.1972
Provozovatel:
Operator:
26.01.1961-DD.MM.RRRR 1. stíhací letecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. stíhací letecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. stíhací letecký pluk
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
26.01.1961-23.05.1972 1113
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
26.01.1961-23.05.1972 standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
26.01.1961-23.05.1972 standardní vojenská
Barvy:
Colors:
26.01.1961-23.05.1972 kov, stříbrná
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Režňák, Libor: Ocelový hřebec Mig-19 a československé letectvo 1958-1972, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN-978-80-86808-45-1

Stroj ze značně sešlým nátěrem (zvláště výsostné znaky a taktické číslo) jako pomník na karlovarském letišti.
Zdroj:
Letectví+kosmounautika 1978, ročník LIV, č. 18. s. 718.
Zdroj:
https://img.wp.scn.ru/camms/ar/13/pics/4_6.jpg
MiG-19PM 1113 -


URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#427995Verze : 1
MiG-19PM s trupovým číslom 1113 sa v súčasnosti nachádza v Múzeu letectva v Košiciach.

https://airmuseum.aspdotnet.sk/lietadlo_mig_19pm.html

Kamil Pankuch
MiG-19PM 1113 - MiG-19PM 1113 v Múzeu letectva v Košiciach

MiG-19PM 1113 v Múzeu letectva v Košiciach
URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#210594Verze : 0
Lietadlo bolo v roku 2009 presunuté z Múzea letectva v Košiciach do VHM v Piešťanoch. Jedná sa o posledný MiG-19PM, ktorý bol vyrobený vo vtedajšom ZSSR.


Zdroj : Vlastný archív lietadiel.
URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#363132Verze : 0
MiG-19PM výrobní číslo 651113, evidenční číslo 1113 vystavený ve venkovní expozici VHM v Piešťanoch. Na obou fotografiích je patrný omšelý fiktivní marking (blesk), se kterým letoun nikdy nelétal.
Zdroj: vlastní foto.
MiG-19PM 1113 - Vlastní foto ze 30. května 2010.

Vlastní foto ze 30. května 2010.
MiG-19PM 1113 - Vlastní foto ze 30. května 2010.

Vlastní foto ze 30. května 2010.
URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#363195Verze : 0
Pár detailov .....
MiG-19PM 1113 - Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010

Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010
MiG-19PM 1113 - Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010

Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010
MiG-19PM 1113 - Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010

Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010
MiG-19PM 1113 - Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010

Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010
URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#370380Verze : 0
MOD
MiG-19PM, v.č. 651113 bol vyrobený v Závode 21 Gorkij koncom roku 1960 (ako posledný kus MiG-19PM vyrobený v ZSSR). Vo februári 1961 bolio lietadlo prevzaté 1. stíhací letecký pluk České Budejovice. Neskôr bolo lietadlo súčasťou leteckých plukov v Pardubiciach a Líně. Z prevádzky bolo vyradené v roku 1972. Po vyradení bolo vystavené v Karlových Varoch1), neskôr bolo presunuté do Vojenského leteckého učilišťa Prešov (neskôr VSLŠ Košice). V roku 1996 ho od VSLŠ Košice bezodplatným prevodom získalo VHM Piešťany, v rokoch 2004-2009 bolo zapožičané Technickému múzeu Košice, odkiaľ bolo v roku 2009 premiestnené do Piešťan.


1) toto tvrdenie z článku je spochybnené - viď diskusia nižšie

Zdroj: Obrana 8/2015, ISSN 1336-1910 (autor: Ing. Miroslav Mihálik)
URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#537692Verze : 3
MOD
Lietadlo nebolo nikdy vystavené na letisku Karlové Vary. Na tomto mieste bolo vystavené lietadlo MiG-19PM, tr.č.1110.

Zdroje :

- Vlastný archív lietadiel.
- Záznam z bývalého ÚLS Štěpánov.
- Letectvo+kozmonautika 1978, č.18 - foto.


Spresnenie:
Lietadlo, ktoré bolo dané do civilného sektoru ako pútač, poprípade výstavný exponát sa už nikdy nevrátilo do armády. Nemalo by sa už ani ako naúčtovať.
Toto lietadlo bolo dlhé roky vo VSOŠL v Prešove, potom predané do Múzea letectva Košice a odtiaľ do VHM v Piešťanoch.
Ak by mali dokumentáciu, alebo sa do nej pozreli, tak by mali úplný životopis lietadla, tak ako som ho zverejnil v prípade MiG-19PM, tr.č. 1040.
To, že sa jedná o posledný MiG-19PM vyrobený v ZSSR prevzali z mojeho príspevku viď.hore a, že bol ako pomník na letisku Karlove Vary z príspevku Mirka21.
V niektorom zo starších L+K je i ďalšie foto, potvrdzujúce, že na letisku Karlove Vary bol vystavený MiG-19PM, tr.č. 1110.

Celý text o MiG-19PM do časopisu Obrana bol prevzatý z publikácie p.Miroslava Irru : MiG-19 v čs.vojenskom letectve, teda zo žiadnej dokumentácie lietadla. Páni z VHM v Piešťanoch si to jednoducho uľahčili.
URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#596175Verze : 1
Letoun se nyní nachází v opravě u Leteckých opravovní Trenčín.
MiG-19PM 1113 - Zdroj:
https://www.facebook.com/LeteckeOpravovneTrencin/photos/pcb.419185739947902/419185549947921

Zdroj:
www.facebook.com

MiG-19PM 1113 - Zdroj:
https://www.facebook.com/LeteckeOpravovneTrencin/photos/pcb.419185739947902/419185559947920

Zdroj:
www.facebook.com

MiG-19PM 1113 - Zdroj:
https://www.facebook.com/LeteckeOpravovneTrencin/photos/pcb.419185739947902/419185569947919

Zdroj:
www.facebook.com

MiG-19PM 1113 - Zdroj:
https://www.facebook.com/LeteckeOpravovneTrencin/photos/pcb.419185739947902/419185573281252

Zdroj:
www.facebook.com

MiG-19PM 1113 - Zdroj:
https://www.facebook.com/LeteckeOpravovneTrencin/photos/pcb.419185739947902/419185556614587

Zdroj:
www.facebook.com

MiG-19PM 1113 - Zdroj:
https://www.facebook.com/LeteckeOpravovneTrencin/photos/pcb.419185739947902/419185563281253

Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/MiG-19PM-1113-t53007#682056Verze : 1