Main Menu
User Menu

Birdwood, William Riddell

     
Příjmení:
Surname:
Birdwood
Jméno:
Given Name:
William Riddell
Jméno v originále:
Original Name:
William Riddell Birdwood, 1st Baron Birdwood
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Baron
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.09.1865 Khadki, India
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.05.1951 Hampton Court Palace
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velení:
Commander-in-Chief, India
Northern Command, India
Fifth Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Birdwood
adb.anu.edu.au
URL : https://www.valka.cz/Birdwood-William-Riddell-t48243#609347Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Birdwood
Jméno:
Given Name:
William Riddell
Jméno v originále:
Original Name:
William Riddell Birdwood, 1st Baron Birdwood
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Clifton College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Royal Military College, Sandhurst
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.05.1885 poručík
09.05.1886 kapitán
DD.10.1901 podplukovník
26.05.1905 plukovník
28.06.1909 brigadýr
03.10.1911 generálmajor
28.10.1915 generálporučík
23.10.1917 generál
20.03.1925 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Dardanelská armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

01.01.1908

Řád Indického impéria 3. třída
Order of the Indian Empire Companion (CIE)
-

14.08.1908

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

22.02.1916

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

02.11.1916

Řád koruny 2. třída
Order of Crown 2nd Class
Ordre de la Couronne 2 classe
-

11.03.1918

Válečný kříž
War Cross
Croix de Guerre
-

01.01.1919

Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř velkokříže (1. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross (1st Class)
-

12.07.1919

Medaile za vynikající službu (armáda)
Distinguished Service Medal (Army)
-

21.01.1921

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

01.01.1923

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

21.06.1927

Řád sv. Jana Jeruzalémského - Rytíř - justiční rytíř (KStJ/DStJ) a rytíř z milosti (KStJ/DStJ)
Order of Saint John of Jerusalem - Knight or Dame of Justice (KStJ/DStJ), Knight or Dame of Grace (KStJ/DStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem
-

01.01.1930

Řád indické hvězdy - rytíř velkokomandér řetěz
Order of the Star of India - Knight Grand Commander (GCSI) Chain
-

11.05.1937

Královský viktoriánský řád rytíř velkokříže
Royal Victorian Order Knight Grand Cross
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Birdwood
adb.anu.edu.au
URL : https://www.valka.cz/Birdwood-William-Riddell-t48243#609352Verze : 0
Field Marshal William Riddell Birdwood, 1st Baron Birdwood of Anzac and Totnes
Polní maršál William Riddell Birdwood, 1. baron Birdwood z Anzac a Totnes


(13.9.1865 – 17.5.1951)

William Riddell Birdwood se narodil 13.9.1861 v rodině podsekretáře bombajské vlády. Vzdělání se mu dostalo v Anglii na Clifton College v Bristolu a na Královské vojenské akademii Sandhurst. Po absolvování akademie byl v roce 1885 poslán zpět do Indie, kde sloužil nejprve u 12.hulánského pluku a později u 11.bengálského hulánského pluku. Roku 1894 se oženil s Jeannette Hope Gonvillovou a o dva roky později byl povýšen na kapitána.

Během búrské války sloužil ve štábu generála Kitchenera a vysloužil si povýšení na majora v roce 1900. Po návratu do Indie sloužil jako vrchní ubytovatel a roku 1908 byl vyznamenán D.S.O. a C.I.E. O tři roky později byl vyznamenán C.B. a také byl povýšen do hodnosti generálmajora. Následujícího roku se stal ministrem obrany v indické vládě a v této funkci setrval až do začátku 1.světové války.

Po vypuknutí 1.světové války dostal Birdwood za úkol zformovat sbor Australanů a Novozélanďanů, který právě procházel výcvikem v Egyptě a měl se zapojit do bojů na západní frontě. Sbor byl však nasazen v Gallipoli, kde se 25.dubna 1915 pod velením gen. Sira Iana Hamiltona vylodil. Birdwoodovi se zde podařilo získat si velké uznání mezi svými muži, hlavně díky častému pobytu v přední linii. 28.10.1915 byl povýšen na generálporučíka a 19.11. převzal velení nad celou Dardnelskou armádou. Po evakuaci z Gallipoli (proti čemuž protestoval) byl ANZAC sbor v Egyptě rozpuštěn a po doplnění posilami byly vytvořenyI. a II. Anzac sbor, přičemž Birdwood se stal velitelem II.sboru a také převzal oficiálně*) velení nad AIF (Australian Imperial Force), jejichž velitel, generál sir W.Bridges, padl v Dardanelách.

Když bylo rozhodnuto, že do Francie odjede nejprve I. Anzac sbor, převzal nad ním velení Birdwood, a generál Godley převzal II. sbor. Na západní frontě se jeho jednotky zapojily do bojů na Sommě. Birdwood se nadále podílel na rozšiřování sboru a budování jeho výcvikových zařízení v Anglii, stejně tak se snažil dosazovat do velitelských funkcí Australany. 23.10.1917 se stal generálplukovníkem, ale nadále velel pouze sboru a to až do 31.5.1918, kdy sbor předal gen. Monashovi. Birdwood se stal velitelem V. britské armády, nadále však zůstal velitelem AIF, což mu mnozí vyčítali.

Po válce se vrátil do Indie, kde velel severní armádě až do roku 1925, kdy byl povýšen na polního maršála a stal se velitelem celé Britské indické armády. V této funkci setrval až do roku 1930, kdy odešel do výslužby. Ve stejném roce se ucházel o úřed guvernéra Austrálie, na doporučení austral. Premiér však doporučil Australan – Sira Isaaca Isaacse.

V roce 1941 vyšla jeho autobiografie Khaki and Gown.

Zemřel 17.5.1951 a byl pochován se všemi vojenskými poctami.

Vyznamenání:

1914- K.C.M.G.
1915- K.C.S.I.
1916- franc. Légion d'honneur a Croix de Guerre
1917- K.C.B.
Velkodůstojník Order de la Couronne
1918- belgický Croix de Guerre
Order of the Nile (Řád Nilu) 2.třídy
1919- G.C.M.G.
franc. Croix de Guerre avec Palme
za válečné zásluhy byl povýšen na barona
1920- stal se australským generálem
1925- stal se australským polním maršálem
čestným plukovníkem 3.pěšího praporu 16th Light Horse (lehký jízdní pluk)

*)AIF velel provizorně od smrti gen.Bridgese (18.5.1915), ale formálně se velitelem stal až 14.9.1916.

Zdroje:
https://www.adb.online.anu.edu.au/biogs/A070299b.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Birdwood,_1st_Baron_Birdwood
https://www.awm.gov.au/people/8035.asp
https://www.diggerhistory.info/pages-leaders/ww1/birdwood.htm

URL : https://www.valka.cz/Birdwood-William-Riddell-t48243#194620Verze : 1