Main Menu
User Menu

Českoslovenští zajatci po válce v SSSR

Diskuse
Nedávno sem na foru axishistory.com objevil příspěvek nějakého rusa, který tvrdil, že po válce bylo v sssr 69 977 zajatců československé národnosti a bránil se tomu, že by to mohli být volksdeutsche nebo podobný šmejd.


Myslíte že je na tom něco pravdy?


Tdy sou zdroje, ze kterých čerpal:
https://www.rosbalt.ru/2005/05/11/207912.html
https://www.kstu.edu.ru/military/magazine/N6/html/2_8.asp
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#169163Verze : 0
veril bych tomu (ale prosim neoznacuj zadne osoby a narodnosti za "smejd"), protoze mezi ceskoslovenske osoby patrili i rusini z odtrzene podkarpatske rusi, a dalsi zajatci jeste z doby valky. Podrobnejsi detaily asi budou k nalezeni v nove knize od Libri Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953 kterou mam ted k recenzi, tak az se ji prokousu, tak sem snad budu schopen dat vic informaci !
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#169190Verze : 0
MOD
v tom prameni není napsáno - stav v roce 1945, ale v průběhu celé války.
pokud si zaspekuluji co všechno se do toho mohlo pravděpodobně započítat tak se k tomu číslu budu přibližovat.
1939 - padla při invazi do Polska do sovětského zajetí většina z čs. legionu.
1941-1944 Slováci zajatí při působení na východní frontě (vyvozuji z toho že v dotyčných pramenech nejsou vedeni jako samostatná národnost - byli tedy pravděpodobně započítáni jako čechoslováci)
1944-45 když se frontě přivalila na naše území tak se začalo s čistěním od příslušníků Hlinkovi gardy, kolaborantů, českých fašistů, udavačů a pomocníků gestapa, bývalých bělogvardějců kteří měli čs. občanství a jejich rodin + nějaký další v akci třídního čištění v oblasti Podkarpatské Rusi od knězů, intelektuálů a bývalých příslušníků západních čs. jednotek. Celkem nepřehledná situace a i když se na těchto zatčeních/zajetích podílely i čs. jednotky a úřady tak většina z nich proběhla v režii sovětských jednotek a účtování s emigranty prováděla NKVD.
Něco málo přidali příslušníci Wehrmachtu čs. původu, popřípadě nuceně nasazení operující v uniformách Flakhelfers či hasičů kteří je nestačili včas svléci, nebo je udali sousedi.


to by mohly být pravděpodobné zdroje, možná se k nim připočítali civilní občané čs. zatčení v rámci předválečných čistek kdy se v rámci špionománie šlo po cizincích (viz. oběti čistem mezi čs. komunisty emigrujícími do Moskvy), ale to už je spekulace, protože podobný rozbor uvedené ruské prameny tak detailně nerozebírají.
Osobně se mi i tak zdá skoro 70 tisíc jako vysoké číslo ale vyloučit ho nemohu.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#169191Verze : 0
MOD
Zapomínáš na oblast Volyně kterou sověti po záboru v 39 taky pěkně vylidnili a kde byla velmi silná česká menšina.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#169272Verze : 0
tak ve vyse uvedene knize je toto cislo taktez uvedeno jako zatim jediny sovetsky/rusky archivni pramen, a je to jak pise schlange, za celou dobu valky az do konce, takze vsichni nasi vojaci, kteri prosli sovetskymi gulagy a mnoho civilistu...
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#169372Verze : 0
MOD
Vďaka Hambac za dobrý link na štúdiu „Vražeskije vojennopľennyje v SSSR (1941-45)“ (Nepriateľskí zajatci v ZSSR (1941-45). Na rozdiel od toho prvého linku na novinový článok bol tento druhý link na odbornej úrovni. Údaje v ňom zahrnuté som porovnal s údajmi v knihe F.G.Krivošejeva „Rossija i SSSR v vojnach 20.veka“ (Rusko a Sovietsky zväz vo vojnách 20.storočia), ktorej posledné vydanie vyšlo v roku 2001 v Moskve. Archívne dokumenty, s ktorými pracuje táto kniha jednoznačne identifikujú 69.977 „občanov Československa“ ako zajatých príslušníkov Wehrmachtu, Waffen SS a ďalších zložiek (napr. Volksturm, Organisation Todt).


Jedná sa o archívne dokumenty Hlavnej správy NKVD pre vojnových zajatcov a internovaných (UPVI NKVD SSSR), ktoré boli spracované už po skončení Druhej svetovej vojny. Z nich vyplýva, že v zajateckých táboroch boli príslušníci Wehrmachtu, Waffen SS a ďalších zložiek rozdelení podľa miesta narodenia respektíve trvalého bydliska a podľa toho bola uvedená ich štátna príslušnosť. Tieto dokumenty už zohľadňujú povojnové hranice v Európe tak ako ich určili konferencie v Jalte a Postupimi v roku 1945. V dôsledku toho nemeckí vojaci pochádzajúci zo Sudet vystupujú v sovietskych štatistikách ako „občania Československa“. Je pochopiteľné, že dotyční sa takémuto označeniu nebránili, pretože zvyšovalo ich šance na skoršiu repatriáciu zo sovietskych zajateckých táborov.


Akým spôsobom sa k týmto repatriantom správali československé orgány, to už v sovietskych štatistikách prirodzene nie je zachytené. (V týchto dokumentoch je uvedené, že zo 65.954 zajatých príslušníkov Wehramchtu, Waffen SS a ďalších zložiek, ktorí boli označení za „československých občanov“, v zajatí zomrelo 4.023 osôb. Zvyšných 61.931 zajatcov bolo postupne repatriovaných do Československa). Odpoveď na otázku, či títo repatrianti boli následne deportovaní do Nemecka, alebo či niektorým z nich bolo umožnené ostať v Československu, si vyžaduje výskum v našich domácich archívoch. Vie niekto o takomto výskume? Jeho výsledky by boli celkom zaujímavé.


Čo sa týka dohadu, že do tejto skupiny patrili aj zajatí príslušníci armády Slovenského štátu, tak zdroje ktorými disponujem to popierajú. Slovenskí vojaci zajatí Červenou armádou sú v archívnych dokumentoch uvedení medzi príslušníkmi ozbrojených síl krajín OSI. Podľa sovietskych dobových materiálov v rokoch 1941-45 padlo do zajatia 5.200 slovenských vojakov, z ktorých 300 zomrelo v zajateckých táboroch. Väčšia časť zajatcov vstúpila do československých jednotiek v Sovietskom zväze a ostatní boli po skončení vojny postupne repatriovaní do Československa. (Všetky ďalšie osoby pochádzajúce z územia Československa, ktoré boli sovietskymi orgánmi zatknuté v rokoch 1939-41 a hlavne v rokoch 1944-45, nemali štatút vojnových zajatcov a štatistiky Hlavnej správy NKVD pre vojnových zajatcov a internovaných sa ich netýkajú).


P.S. Ďalšie info k problematike nemeckých zajatcov som hodil na (https://www.valka.cz/topic/view/41427/)
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#169840Verze : 0
Bohužel jsem knihu odvezl do ČR a nemám ji tudíž u sebe, a tak doporučuji minimálně jako zdroj:


"Otkrytoe obšestvo" (Fond Sorosa) - Voennoplennye v SSSR 1939-1956
Logos, Moskva 2000
[studijní publikace archivních dokumentů a materiálů, týkajících se pobytu zajatců zahraničních armád na území SSSR v letech 1939-1956]


a zde z oné knihy několik přeložených údajů:


Zpráva vedoucího 2 odboru GUPVI NKVD SSSR A.N. Bronnikova na zástupce vedoucího GUPVI NKVD SSSR N.T. Ratušného o počtu, národnostním a hodnostním složení válečných zajatců v táborech GUPVI během Velké vlastenecké války 1941-1945. 27.06.1945
[výběr informací: sumarizace válečných zajatců 1941-1945, počet propuštěných do národnostních jednotek včetně Čechoslováků, počet zajatých Čechů, Slováků, Rusínů k 26.06.1945]
https://www.czechpatriots.com/csmu/dokument8.php


Zpráva GUPVI NKVD o válečných zajatcích bývalé německé armády, osvobozených ze zajetí a odeslaných do vlasti i na formování národnostních jednotek k 01.02.1947
[výběr informací: statistika československých zajatců]
https://www.czechpatriots.com/csmu/dokument11.php


Zpráva GUPVI NKVD SSSR o válečných zajatcích bývalých evropských a japonských armád k 01.01.1949
[výběr informací: podrobná statistika československých zajatců]
https://www.czechpatriots.com/csmu/dokument9.php
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#170362Verze : 0
Vďaka za veľmi dobré webové linky!


Dá sa spomínaná kniha "Vojnoví zajatci v ZSSR 1939-1956" nájsť aj v elektronickej podobe na internete? Pokúšal som sa ju nájsť cez pár vyhľadávačovm, ale bez úspechu.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#171371Verze : 0
Jenom bych chtěl doplnit,že nejenom čechoslováci skončili v sovětském zajetí,ale i vojáci západních armád-po válce putovalo do gulagů údajně až 20000 příslušníku armády USA,velké Británie a Francie,kteří byli"osvobozeni"z německého zajetí ve Východní Evropě!
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#171649Verze : 0

Citace - Viktor :

Dá sa spomínaná kniha "Vojnoví zajatci v ZSSR 1939-1956" nájsť aj v elektronickej podobe na internete? Pokúšal som sa ju nájsť cez pár vyhľadávačovm, ale bez úspechu.Obávám se, že na netu nebude. Nevím zda si vyhledával v azbuce, proto pro každý případ název knihy v originále: https://www.neocd.ru/showtov.asp?Cat_id=50575
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#174801Verze : 0
To Michal Gelbič: Díky za ten link! Internetovú verziu tej knihy som hľadal aj na <https://militera.lib.ru&gt; ale bez úspechu. Podľa toho čo si písal vo svojom príspevku, tak tá kniha vyzerá veľmi zaujímavo. Pokúsim sa ju zohnať cez svojich ruských známych. Ale ak by si mal náhodou čas a chuť, tak by mi pomohlo, kebyže sem hodíš nejakú finálnu štatistiku nielen nemeckých zajatcov, ale aj zajatcov ďalších spojeneckých krajín OSI. Porovnal by som to s údajmi, ktoré sa mi doposiaľ podarilo zhromaždiť.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#175120Verze : 0
Vážení, nezabúdajte na občanov ČSR maďarskej národnosti a dokonca aj slovenskej, ktorý sa po Viedenskej arbitráži stali defacto občanmi maďarska, a ako taký museli služiť v maďarskej armáde. Podotýkam mnohí NEDOBROVOĽNE (!!!).
Môj starý otec (inak priezviskom Mrva), sa ako príslušník 26. pešieho pluku maďarskej armády dostal do ruského (sovietskeho) zajatia v decembri 1944 v rumunských Karpatoch. Zo zajatia sa vrátil v jeseni 1946, potom ako ich tábor navštívila čs. vojenská komisia hľadajúca občanov ČSR.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#191021Verze : 0
Táto téma by si zaslúžila samostatnú debatu. Existuje relatívne dosť informácií o občanoch ČSR (v hraniciach do septembra 1938), ktorí sa následne stali nemeckými ríšskymi občanmi a v radoch Wehrmachtu a Waffen SS padli do sovietskeho zajatia. Avšak doposiaľ som sa nestretol so žiadnou štatistikou, ktorá by sa týkala bývalých občanov ČSR, ktorí po Viedenskej arbitráži nadobudli maďarskú štátnu príslušnosť a bojovali v radoch Maďarskej kráľovskej armády. Videl už niekto niekde podobné údaje?
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#191434Verze : 0
Dalším příkladem, kdy občané české národnosti museli sloužit v německé armádě, je oblast tehdejší Polsko-Německé hranice. Zde žila asi od 18. století početná česká menšina, společně s Němci a dalšími, a po roce 1940 někteří z nich museli narukovat.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#191437Verze : 0
MOD
To Viktor:
Žiaľ s takouto podrobnou štatistikou som sa nestretol, lebo časti južného Slovenska, ktoré pripadli po Viedenskej arbitráži Maďarsku boli pripojené k povôdným severným župám (napr. časti Žitného ostrova sa rozdelili medzi dve župy: Győr-Sopron-Moson a Komárom-Esztergom) a tým pádom sú štatistické údaje spoločné s týmito župami a nie sú oddelené ako napr. v prípade rumunských (získaných po 2. Viedenskej arbitráži) a juhoslovanských uzemí (pripojených po vojne s Juhosláviou v r. 1941), kde sa vytvorili nové župy.
Stačí sa však pozrieť vo väčšine dedín na slovensko-maďarskom pohraničí na rôzne pomníky venované padlým v 2.sv.vojne a možeš si urobiť obraz o účasti bývalích občanov ČSR vo vojne v uniforme maďarskej armády.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#191447Verze : 0
Viktor: tak to se omlouvám, ale již jsem tu delší dobu nebyl a tak jsem si nevšimnul tvé žádosti. Jistě, připravím ti nějaký statistický výcuc.


Bocán: Tak toto téma by mě ale opravdu hodně zajímalo. Nemáš nějaký tip na související literaturu? S netrpělivostí očekávám vydání titulu "Maďarská armáda" od vydavatelství Naše Vojsko: www.czechpatriots.com


Jinak o Češích sloužících ve Wehrmachtu jsem se dočetl v následující publikaci: https://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?id=1734
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#193118Verze : 0
Tak tady to je. Vybral jsem pouze ty národnosti /z cca 66/, kde počet zajatců převyšoval 100 tis. osob.
Českoslovenští zajatci po válce v SSSR - Zpráva GUPVI NKVD SSSR o válečných zajatcích bývalých evropských a japonských armád k 01.01.1949

Zpráva GUPVI NKVD SSSR o válečných zajatcích bývalých evropských a japonských armád k 01.01.1949
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#197382Verze : 0
To Michal Gelbič: Vďaka! Táto záverečná štatistika úplne postačuje. Tebou sprostredkované údaje som porovnal s inými zdrojmi, ktoré tiež čerpajú zo sovietskych dokumentov. Opäť sa potvrdilo, že údaje o počtoch zajatcov a o miere ich úmrtnosti sa v jednotlivých zdrojoch rozchádzajú aj napriek tomu, že sa odvolávajú na archívne dokumenty Hlavnej správy NKVD pre vojnových zajatcov a internovaných (GUPVI NKVD). Čo sa týka nemeckých zajatcov, tak tieto zdroje pripúšťajú úmrtie cca 400.000 osôb, zatiaľ čo iné nemecké a ruské zdroje hovoria o 2 – 2,2 miliónoch nemeckých vojnových zajatcoch, ktorí boli zabití krátko po zajatí, alebo zahynuli počas transportu či pracovného nasadenia. Momentálne pracujem na príprave jedného článku, ktorý porovnáva osud sovietskych vojakov zajatých Nemeckom a osud nemeckých vojakov zajatých Sovietskym zväzom. Popri porovnateľnej štatistike počtu obetí sa tam dajú nájsť aj ďalšie paralely, ktoré dokumentujú veľmi podobné metódy nacistického a komunistického režimu v otázke vojnových zajatcov.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#198442Verze : 0
To Bocán: Možno maďarskí vojenskí historici už publikovali súhrnnú prácu o stratách Maďarskej kráľovskej armády počas Druhej svetovej vojny, v ktorej by boli uvedené aj štatistiky podľa mobilizačných obvodov v jednotlivých župách. Na základe takýchto údajov by sa už dali aspoň rámcovo odhadnúť straty na územiach, ktoré pôvodne patrili Československu a v rokoch 1938/1939 boli pripojené k Maďarsku. Skúšal som surfovať maďarský internet, ale moja znalosť jazyka je minimálna, takže sa mi k tejto téme nepodarilo nájsť žiaden materiál.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#198443Verze : 0
Zajimalo by me, jestli ceskoslovensti obcane zejmena z oblasti tesinska, kteri museli narukovat do Polske armady a padli do ruskeho zajeti ( jen pri Katynskem masakru jich bylo zabito nekolik desitek ) byli take zapocitavani do celkoveho poctu zajatcu CSR v SSSR, a nebo je automaticky zaradili pod Polskou prislusnost.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#305250Verze : 0
To Viktor. Na tvou otázku, zda oněch 61.931 zajatců zůstalo v československu či byli repatriováni dále, tak hromada tzv.Prajzaku, tedy obyvatelů Hlučinska, kteří měli to "štěstí" , že se vrátili ze zajetí až po odsunu, tedy někdy v letech 1947-1948, tak ti mohli zůstat doma. Je to třeba konkrétní případ dědečka mého kolegy z práce. Již jsem ho "pověřil" Smile zda by u nich na prajzske nezjistil, kolika lidí se to týkalo, zda to bylo masové, či jen ojediněle.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#306009Verze : 0
Podle dokumentu "Sloužil jsem ve Wahrmachtu", který nedávno vysílal ČT (a který byl hodně dobrý) se zdá, že minimálně velká část obyvatel Hlučínska zůstala v Československu - nebylo tam myslím o odsunu nic řečeno a ti lidé pravděpodobně ani při sčítání lidu většinou neudávali německou národnost.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensti-zajatci-po-valce-v-SSSR-t42853#306233Verze : 0