Main Menu
User Menu

Dotaz - odznak čs. tankistů v SSSR

Diskuse
Nevíte někdo co je to za odznak (s tankem) + onen čtverec nad kapsou? Téma fotografie: vyznamenávání tankistů 1 čs. samostatné tankové brigády (SSSR) za osvobození Ostravy.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123630Verze : 0
Odpověď na otázku nevím Michale přesně, ale chci jen sdělit fakt, že takřka stejný odznak udělovala letos Československá obec legionářská k 60. výročí ukončení II. sv. války. Ten nový, předělaný, se liší od originálu na fotografii tím, že pod tančíkem je v kruhu číslovka "60." a nad tankem vede přes věnec stuha s nápisem "Ostrava - Praha".
U odznaku na fotografii pokud nejde o odbornostní odznak tak zbývá možnost pamětního odznaku. Zde fakt netuším, na odbornostní odznaky I. rep. a čs. vojska na východě se nezaměřuji. Podle mého názoru jde o odbornostní odznak za výkony v dané odbornosti - útočná vozba.
Ten obdelník nad kapsou tak mlhavě tuším, zda není převzat se symboliky RA. Více budou jistě vědět odborníci na RA, např. Fridrich, Kaskad, ad.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123694Verze : 0
Vážení zájemci o náležitostí československé útočné vozby. Dovoluji si oponovat. Nejedná se totiž o pamětní odznak udělený za osvobození Ostravy, ale o výstrojní doplněk, známý již z předválečných uniforem Branné moci republiky československé. Proto si dovoluji zveřejnit několik postřehů:


Zveřejněná fotografie zobrazuje poručíka československé armády v zahraničí - období druhé světové války - v služebním stejnokroji.


1/
Čepice uniformy, řečená lodička, měla vlevo umístěn odznak s malým státním znakem. Za ním, na boční stěně dýnka, bývalo umístěno hodnostní označení.


2/
Sako uniformy neodpovídá prvorepublikovému střihu.


3/
Límcové označení "šipka v kruhu" bylo určeno příslušníkům útočné vozby (obrněná vozidla).


4/
Nárameník s barevný olemováním (zde pravděpodobně vynecháno). Dvě žluté pěticípé hvězdy umístěné v podélné ose - hodnost poručíka. Lemovka v barvě karmínové byla určena "pěchotě" a barva sýrově žlutá patřila "jezdectvu".


5/
Nad pravou kapsou bývalo u polních uniforem místo pro hodnostní označení. Takto provedené označení na služebním stejnokroji, obdélník neznámé barvy s dvěma světlými pruhy, je mi neznámé. I když se nabízí úvaha, že nášivka s dvěma proužky mohla oznamovat roky odsloužené v poli.


6/
Na prsou (pravá kapsa) je připnut "Odznak za výtečné řízení útočných vozidel". Zde se pravděpodobně jedná o východní mutaci původního československého odznaku, který byl zaveden výnosem MNO čj. 35716-V/2 dne 6. října 1936.


7/
Kožený opasek důstojnictva - provedení "dohoda".


8/
Vedle něj o berlích stojí štábní kapitán útočné vozby.


9/
Pojmem "východní mutace" lze přidělit všem stejnokrojům vyrobeným na území Sovětského svazu pro jednotky 1. armádního sboru.


Na další se pokusím zeptat některého z pamětníků.


Zdraví Jiří Tintěra, předseda Difrologického klubu
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123741Verze : 0
MOD
Díky pánové za odpovědi, zejména za název odznaku. Projel jsem internet a zjistil, že "Odznak za výtečné řízení útočných vozidel" existoval ve dvou stupních: a) pro mužstvo, b ) důstojníky (tank a znak ve zlaté barvě). Nikde však není nic o tom za jakých podmínek byl udělován, zda celé osádce tanku nebo jen velitelům apod. Předpokládám, že by se dalo zjistit něco z publikace "Československé a české vojenské odznaky (1922 - 1997)" https://www.kvh-cs.com/recenze/krubl.htm


TO PAVEL: Pavle máš nějaký přehled o tom jaké novodobé (po roce 1990) pamětní medaile vydala Čs. obec legionářská (či jiné organizace) v souvislosti s čs. zahraničním odbojem (1939-1945)?


TO Jiří Tintěra: Neporadíte kde by se dalo zjistit více podrobností o výstroji čs. jednotek na východě? Mám pouze kusé informace o výstroji příslušníků ve Francii a Anglii 1940-1.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123804Verze : 0
Pavle tvou domněnku potvrdil i Milan Kopecký. Psal: že ten čs. měl spíše pamětní charakter, kdežto opravdu výteční tankisté a technici dostávali sovětský "Otličnyj tankist" viz níže.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123834Verze : 0
Michale já myslím, že ten původní, co je na fotografii na té kapse neměl jen pamětní charakter. Podle mne to je druhoválečná verze toho odznaku "za výtečné řízení...", který dostávali příslušníci útočné vozby v prvorepublikové armádě za skvělé výkony. Čímž nevylučuji možnost duplicitního užívání toho sovětského odznaku.


ČsOL v souvislosti s výročími II. sv. války udělovala v poseldní době odznaky dva:
- ten, který jsem již zmiňoval s nápisem OSTRAVA-Praha, k 60. výročí ukončení války
- a potom k 60. výročí bojů na Dukle a u Dunkerque odznak vavřínovéhé věnce s mečem, číslovkou 60. a nápisem Dukla-Dunkerque.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123857Verze : 0
Vážení, nemám sice k dispozici opis výnosu MNO, na který se odvolávám, ale v zásadě zmíněné odznaky mohli obdržet jak vojáci základní služby, tak profesionálové. Stručně řečeno, každý voják, který absolvoval řidičský kurz a bez trestů a nehod přečkal následné pětiměsíčním zkušební období obdržel "Odznak za výtečné řízení útočných vozidel". Pro profesionály z řad rotmistrů a důstojníků, byla tato lhůta prodloužena na dvanáct měsíců. Vzhled odznaku: Oválný věnec z lipových ratolestí o rozměrech 5x6 cm, nahoře s vetknutým malým státní znakem a v spodní části byla silueta tanku Renault FT. Provedení: Plastický tvarovaný výlisek z plechu - pro mužstvo: bronzově mořený - pro důstojnictvo: lipové ověnčení stříbřité, státní znak a tank barvy zlaté Poznámka: Mužstvo po ukončení presenční služby tento udělený odznak vracelo, ale zůstala jim miniatura odznaku k připínání na jehlici. Zdraví Jiří Tintěra P.S. Poptám se, osobně nejsem sběratelem či znalcem uniforem, takže v této věci nemohu pomoci. Podle informací několika pamětníků, naše jednotky byly samostatné co do správy a výstroje. Takže tvrzení, že tyto odznaky byly na východní frontě brány pouze jako pamětní považuji za blud. Spíše předpokládám, co největší snahu důstojnictva a části mužstva, odlišit se vzhledem a chováním od sovětských vojáků. P.P.S. Na jedné z internetových burz militárií se mi podařilo ukořistit vyobrazení původního vzhledu "Odznaku za výtečné řízení útočných vozidel" v provedení pro rotmistry a důstojníky čsl. branné moci.
Dotaz - odznak čs. tankistů v SSSR - Odznak za výtečné řízení útočných vozidel - pro rotmistry a důstojníky.

Odznak za výtečné řízení útočných vozidel - pro rotmistry a důstojníky.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123889Verze : 0
MOD
Údajně je na onom východním odznaku místo Renaultu FT tank T34.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123905Verze : 0
Ano, vždyť jsem to řekl již dvakrát, že se podle mne jedná o druhoválečnou mutaci výkonnostního odznaku pro příslušníky útočné vozby (tankové vojsko). Na tom prvoválečném je Renault, na druhoválečném nevím zda jde přesně o T-34, ale s určitostí vím, že to Renault není. Ten prvoválečný existoval ve více verzích (co se týká především mateirálu) a jeho fotografie jsou na několika stránkách internetu.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#123989Verze : 0
Pavle, vím že si to říkal, já jen doplňuji co se dále dovídám. Jde o tank T34 a ten odznak byl údajně vyroben příslušníkem 3 tankového praporu.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#124049Verze : 0
Michale já reagoval první větou spíše na komentář J. Tintěry.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#124091Verze : 0
Podle válečných předpisů Rudé armády, znamenal čtverec nad pravou kapsou zranění dotyčného vojáka. Podle toho co je vidět a proto že to není barevná fotografie, předpokládám, že jsou ty pásky žluté a to znamená, že byl raněn dvakrát v boji lehce. Rudá páska znamená, že byl raněn těžce. Kolikrát byl raněn tolik měl pásek (stuh).
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#277142Verze : 0
Jde o odznak příslušníka tankové jednotky v SSSR. Vzhledem k tomu, že původní odznak nebyl k dispozici se tyto odznaky vyráběli v tankových dílná a to z roztavených kotlíků či příboru. Odznaky jsou lité, nikoliv ražené, ručně opracované. Tank byl pozměněn v podobu ruského typu (myslím že T-34 to nebude). Po válce je krátce vojáci nosili, ale potom přišel zákaz a návrat k odznakům I. republiky. Tyto odznaky jsou dodnes falšovány. Po válce bylo řečeno, že se více podobají bojovému odznaku německé armády. Původní odznaky jsou číslované a mimořádně zajímavé. Podobně se vyráběli (pokoutně) v dílnách i odznaky parabrigády, po válce byl zpracován návrh odznaku, kvalitně ražený ve stříbře, ale nebyl přijat či schválen.


Nášivka nad kapsou to je převzaté z Rudé armády znamená, že byl 2x raněn.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#299445Verze : 0
Podobný odznak vydala ČsOL Praha asi v roce 2005.
URL : https://www.valka.cz/Dotaz-odznak-cs-tankistu-v-SSSR-t33979#299517Verze : 0