Main Menu
User Menu

Nálepka, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Nálepka
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Nálepka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.09.1912 Smižany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.11.1943 Ovruč /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 1. česko-slovenského partizánskeho oddielu v ZSSR (1943)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- padol v boji
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
www.vhu.sk
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#408993Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nálepka
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Nálepka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1931 Učiteľský ústav, Spišská nová ves
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.06.1936 podporučík v zálohe
16.03.1939 mobilizovaný
01.05.1939 poručík v zálohe
01.08.1940 nadporučík
01.07.1942 stotník
07.05.2004 brigádny generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:

16.07.1934-28.06.1936 prezenčná služba, Peší pluk 37
DD.MM.RRRR-DD.08.1935 Škola na důstojníky v záloze, Pěší pluk 32
16.03.1939-DD.MM.1939 prezenčná služba, veliteľ roty, Peší pluk 20
DD.09.1939-DD.09.1939 veliteľ roty v poľskom ťažení
01.10.1940-DD.11.1940 Peší pluk 1
DD.MM.1941-DD.02.1942 štábny dôstojník Zaisťovacej divízie
DD.MM.1942-15.05.1943 náčelník štábu Pešieho pluku 101
18.05.1943-16.11.1943 veliteľ 1. československého partizánskeho oddielu v ZSSR
Vyznamenání:
Awards:

13.09.1939

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

14.03.1940

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

14.03.1940

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

18.07.1943

Medaile Partyzánu Vlastenecké války - 1. stupeň
Partisan Medal 1st class
Медаль Партизану Отечественной войны I степени
-

02.05.1945

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
in memoriam

02.03.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

02.03.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
in memoriam

31.08.1996

Řád Ľudovíta Štúra II. třídy
Order of Ludovit Stur 2nd Class
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
in memoriam

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.RRRR

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.RRRR

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

DD.MM.RRRR

Řád bratrství a jednoty 2. třídy (se stříbrným věncem)
Order of Brotherhood and Unity 2nd Class (with Silver Wreath)
Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile svazu českoskoslovenského důstojnictva
-
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
www.sme.sk
ebadatelnavha.vhu.sk
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#470443Verze : 1
MOD
Brigádní generál Ján Nálepka-Repkin – velitel 1. čs. partyzánského oddílu v SSSR


Hrdina Sovětského svazu


Narodil se 20. září 1912 ve vsi Smižany v okrese Spišská Nová Ves v rodině chudého domkáře Michala Nálepky. Po dokončení měšťanky studoval na Učitelském ústavu ve Spišské Nové Vsi, kde v roce 1931 získal maturitu. Poté učil postupně na obecných školách v Hornej Maríkovej, Bielych Vodách a Stupavě, než v létě 1934 nastoupil vojenskou prezenční službu jako poddůstojník-aspirant u pěšího 37. a později 32. pluku v Levoči. Do zálohy odešel v létě 1936 s hodností podporučíka pěchoty. Poté až do mobilizace učil v Stupavě a od února 1939 v Nemeckej Porube.


V březnu 1939, po zániku Česko-Slovenska pak byl povolán do armády slovenské a jako velitel roty pěšího 20. pluku se zúčastnil bojů na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi proti Maďarům. V létě téhož roku se stal velitelem poddůstojnické školy a po útoku na Polsko v září 1939 velel v hodnosti poručíka v záloze polní rotě. V říjnu pak byl přijat do trvalého služebního poměru v slovenské armádě a v červnu 1941 byl vyslán v hodnosti nadporučíka na východní frontu. Stal se náčelníkem štábu pěšího 101. pluku, pověřeným výkonem funkce zpravodajského důstojníka. Jeho pluk měl a úkol chránit úsek železniční trati Pinsk-Gomel proti útokům partyzánů. V červenci 1942 navázal kapitán pěchoty J. Nálepka první kontakt s partyzánským hnutím, které poté zásoboval zbraněmi, léky a potravinami. Při přesunu pluku do Jelska v žitomirské oblasti pak s částí své jednotky dezertoval k partyzánům pod velením gen. A. N. Saburova. Ten nabídl J. Nálepkovi a jeho vojákům možnost přesunu k československé vojenské jednotce v SSSR, ale oni se rozhodli zůstat v partyzánském oddíle. 18. května 1943 vytvořili ze slovenských vojáků a důstojníků 1. čs. partyzánský oddíl v SSSR pod velením kapitána J. Nálepky-Repkina, jak si začal říkat. Prvním úkolem jeho oddílu, kromě provádění záškodnických operací v prostoru Jelska, se stalo provádění agitace v řadách slovenské armády. Vojenský soud mezitím odsoudil kapitána Nálepku v nepřítomnosti k trestu smrti.


V červenci 1943 zahájil oddíl pod velením kapitána J. Nálepky-Repkina svoji bojovou činnost přepadením německé posádky v obci Daniloviči a městečku David-Gorodoku, při kterých způsobil nepříteli značné ztráty. Po dohodě se sovětským a čs. velením se partyzánský oddíl kapitána Nálepky přesunul v listopadu 1943 do oblasti Korosteň- Ovruč, kde se měl zapojit do bojů o Kyjev a podpořit postup 1. čs. samostatné brigády. Při útoku na železniční staniči v Ovruči 16. listopadu 1943 kapitán Ján Nálepka-Repkin padl. Zbytek jeho oddílu poté vstoupil do čs. vojenské jednotky v SSSR.


2. května 1945 byl kapitánovi J. Nálepkovi-Repkinovi udělen jako jedinému Slovákovi titul Hrdina Sovětského svazu in memoriam. Je po něm pojmenována vesnice na Slovensku a mnoho ulic a náměstí v různých slovenských městech. Dne 07.05.2004 byl povýšen do hodnosti brigádní generál in memoriam.


Kolektiv autorů: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, AVIS, Praha 2005
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#121844Verze : 4
Za komunistického režimu byl Ján Nálepka oslavován jako příkladný komunistický hrdina. On však nikdy komunistou nebyl. Od studijních let byl stoupencem masarykovských idejí demokracie a stavěl se proti autonomistické politice luďáků. Nadchnul se pro myšlenky slovanské vzájemnosti a v roce 1930 se stal delegátem I. všeslovanského kongresu středoškolského studentstva v Bělehradě. Tyto ideje byly také hlavním motivem pro jeho přechod k ukrajinským partyzánům v letech druhé světové války.
Nálepka, Ján - Kapitán J. Nálepka  jako partyzánský velitel - obraz sovětského malíře.

Kapitán J. Nálepka jako partyzánský velitel - obraz sovětského malíře.
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#122309Verze : 0
Zábery z filmu Povstalecká história.
Nálepka oproti obrazu má na chrbte prvorepublikový samopal(?), vyzerá to ako ZK 383.
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#295723Verze : 0
MOD
Dne 13. září 1939 byl vyznamenán osobně generálem Čatlošem medajlí Za hrdinstvo III. stupňa. Vyznamenání obdržel jako poručík a velitel přezvědného oddílu za odhodlanost v boji 2. září u obcí Čertižné a Czeremcha.
Zdroj: Kronika samostatného práporu V.
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#315611Verze : 0
MOD
Diskuse
A na 110% to ZK 383 je. Krasny samopal....

ZK 383 dostala Rychla divizia mesiac predtym ako kpt. Nalepka dezertoval k partizanom. Dezertoval samozrejme s nim...
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#315607Verze : 0
Chcel by som len upresniť jeden detail. Titul Hrdina Sovietskeho zväzu, obdržal aj iný Slovák - Gustáv Husák. Vyznamenanie mu podľa mojich info udelili 9.1.1983.


Zdroj:
www.forum.navrchol.sk
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#320893Verze : 0
V texte sa píše že Nálepka dostal ako jediný Slovák vyznamenanie in memoriam. G.H. ho podľa uvedeného zdroja dostal ešte počas života.


Informácia by sa skôr hodila k téme uvedeného vyznamenania.
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#320924Verze : 0
MOD
Slovenská armáda mala vo svojej výzbroji oficiálne 190 ks samopalu ZK383- guľometnej pištole vz.42. Neoficiálnou cestou sa na Slovensko dostalo dalších 800 ks z Bulharskej objednávky (podla Čatlošových pamätí). Stalo sa tak po jednaní Čatloša priamo s riaditeľom zbrojovky, títo pani mali nadštandardne dobré vzťahy.
URL : https://www.valka.cz/Nalepka-Jan-t33540#320931Verze : 0