Main Menu
User Menu
Rondel


Sypaná dělostřelecká bašta okrouhlého tvaru. Rondel byl vyvinut koncem 15. století jako odpověď na masivní používání obléhacího dělostřelectva, kterému již předchozí typy středověkých bašt nebyly schopny čelit. Tato zemní bašta bývala zpravidla armována. Ve spodní části armování pak mohly být proraženy kasematy k obraně přilehlého příkopu. Pokud chtěl stavitel „ušetřit“, ponechat baštu bez armování. Rondel byl jedním z předchůdců bastionu.
Rondel - Příklady rondelů.

Příklady rondelů.
URL : https://www.valka.cz/Rondel-t32673#118150Verze : 0
Diskuze co je a není rondel je tady:
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Rondel-t32673#131367Verze : 0
Snad se nikoho nedotknu, když vložím odkaz na stránky s fotografiemi tudorovského hradu Deal (jižní pobřeží Velké Británie), který se rondely přímo ježí.


Castle Deal
URL : https://www.valka.cz/Rondel-t32673#131398Verze : 0