Main Menu
User Menu
Blokhaus


Malá pěchotní pevnůstka, často čtercového nebo obdélníkového půdorysu. Díky svému mnohostrannému využití se s ní můžeme setkat jak na shromaždištích kryté cesty bastionové pevnosti, tak i např. u pevností fortových. Své využití našla při ochraně mostu, cesty, k doplnění uzávěry údolí apod. Mohla být vystavěna ze dřeva stejně dobře jako z betonu.
Blokhaus - Blokhaus na shromaždišti bastionové pevnosti.

Blokhaus na shromaždišti bastionové pevnosti.
URL : https://www.valka.cz/Blokhaus-t32639#117973Verze : 0