Main Menu
User Menu
Castra


Římský opevněný tábor. Opevnění bylo ve většině případů budováno jen na jednu noc aby ochránilo ležení před náhlým útokem barbarů. Bylo tvořeno jedním nebo více zemními valy, suchým příkopem a palisádou. V případě, že se vojsko na místě mělo zdržovat delší dobu, budovala se tzv. Castra stativa (stálý tábor), pro jehož ochranu bylo již použito kamenné zdivo, hlídkové věže .. apod.
URL : https://www.valka.cz/Castra-t31735#114537Verze : 0
a správně je to v prvním pádě


CASTRUM
URL : https://www.valka.cz/Castra-t31735#114552Verze : 0
Castra v singuláru castrum. Pro římské ležení je v literatuře častěji používán pojem CASTRA (viz. např. Ottův slovník naučný; Malá československá encyklopedie I. svazek, ACADEMIA.Praha 1984 nebo Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti - Opevňovací umění od prehistorie po současnost. Mladá Fronta, Praha 1999). S pojmem CASTRUM jsem se setkal spíše v souvislosti s obecným pojmenováním ohrazených a opevněných staveb starověku nebo středověku např. castrum Pragense. Jsem si vědom toho, že na Internetu nebo v pracích V. Kupky je římské ležení někdy označováno jako CASTRUM, ale z výše uvedeného důvodu jsem dal přednost názvu CASTRA. Nicméně použitím pojmu CASTRUM se chyby jistě nedopustíme.


Dle tvaru římského ležení jsou v Ottově slovníku naučném rozlišovány např. castra tertiata, castra lunata.
URL : https://www.valka.cz/Castra-t31735#114803Verze : 0