Main Menu
User Menu
Limes


Římská hraniční opevněná linie. Stálé opevnění budované na hranicích problematických oblastí v délce několika desítek až stovek kilometrů. Opevnění bývalo tvořeno linií strážních věží (dřevěných i zděných) vzájemně propojených vysokým valem opatřeným dřevěnou palisádou a ochozem. Místo obyčejného valu mohla být použita několi metrů silná kamenná hradba s níž se dnes můžeme setkat např. u Hadriánova valu na britsko-skotské hranici.
URL : https://www.valka.cz/Limes-t31731#114529Verze : 0
Zdravím,


Citace :

Pevnostní prvky v definici jsou uvedeny příkladmo (viz. "opevnění bývalo tvořeno"), protože jak sám uvádíš limity byly různorodé např. Domiciánův limit u Dobrudža (Rumunsko) byl tvořen pouze vysokým valem (pravděpodobně doplněn příkopem), zatímco limity v Germánii měly v první fázi vývoje podobu linie strážních věží vzájemně pospojovaných pěšinami.

- však já jsem se také snažil doplnit/opravit pouze zcela základní prvky typické pro většinu těchto opevnění. Kdybychom měli zabíhat do podrobností, jednotlivých stavebních fází a různých lokálních rozdílů, bylo by to na dlouho.


Citace :

Ještě bych se rád vrátil k Hadriánově valu o němž jsem se zmiňoval v úvodu diskuse. Jedná se o limitu jejíž části byly v pozdním období vývoje vybaveny ochozem a cimbuřím (o příkopu nevím).

- Hadriánův val, stejně jako Antoninův val skutečně měly ochozy. Ovšem v ostatních případech na hranicích buď nebylo soustavné opevnění vůbec (už jsem mluvil o sytému pevností, které zastávaly tuto funkci), nebo, v případě Hornogermánsko-rétského limitu, který soustavné opevnění měl, tyto fortifikace nebyly vybaveny ochozy. Srovnáme-li délku Hadrianova valu (popř. Antoninova valu) a délku Hornogermánsko-rétského limitu, troufám si říci, že mé tvrzení o tom, že soustavné opevnění na limitu většinou nebylo vybaveno ochozy, je opodstatněné.
Hadriánův val, stejně jako Antoninův val, samozřejmě měl příkop(y).
Jen pro upřesnění terminologie, která se tu řešila dříve, limes je mužského rodu.
S pozdravem
Saša
URL : https://www.valka.cz/Limes-t31731#114649Verze : 0