Main Menu
User Menu
Fausse-braye (předvalí)


Nízký val vysunutý do příkopu před bastionovou frontu. Používal se ke krytí spodní části bastionů a kurtin, pokud nebyly opatřeny plným armováním. Sloužil jako stanoviště pěchoty při obraně příkopu a kryté cesty. Fausse-braye bylo vyvinuto staroholandskou inženýrskou školou a stalo se předchůdcem kleští, které vznikly jeho odstraněním z prostoru před bastiony, zvýšením a ponecháním před kurtinou. Předvalí je velmi podobné envelopě, která je ovšem o dost vyšší.
URL : https://www.valka.cz/Fausse-braye-t29447#104829Verze : 0