Main Menu
User Menu
Citadela


Dobře opevněná, samostatně hájitelná stavba, která bývala hlavním správním centrem pevnosti a sídlem velitele. Sloužila jako místo posledního odporu obránců. Citadely byly často budovány při anexi nepřátelského území uvnitř opevněných měst, aby jejich posádka udržovala místní obyvatelstvo pod kontrolou. Pro jejich stavbu se zpravidla volilo vyvýšené místo uvnitř pevnosti, nebo v její bezprostřední blízkosti.


Citadela mohla mít podobu donžonu (u středověkých hradů), objektu se čtyřmi nebo pěti bastiony (bastionová opevnění), hvězdy (klešťová opevnění), reduitu (polygonální opevnění) apod.
URL : https://www.valka.cz/Citadela-t29446#104824Verze : 0