Main Menu
User Menu

Cirkumvalační linie

Cirkumvalační linie


Polní opevnění, které chránilo armádu obléhatelů před útokem vyprošťovacího vojska vyslaného na pomoc obležené pevnosti.


Vlastní linie byla např. v době bastionových opevnění tvořena zemním valem, který byl vždy po několika stech metrech zpevněn mohutným redanem (jeho líce mohly dosahovat délky až 50 metrů). Směrem do předpolí byla linie chráněna až sedm metrů širokým příkopem.


Cirkumvalační linie se v různém provedení používaly od starověku až do první poloviny 18. století. Obléhatelé se je většinou snažili budovat pečlivěji než linie kontrvalační (míra hrozícího nebezpečí ze strany vyprošťovacího vojska byla přece jenom vyšší, než ze strany obklíčené posádky).
URL : https://www.valka.cz/Cirkumvalacni-linie-t29363#104303Verze : 0
Příkladem úspěšného použití cirkumvalační linie může být známé Caesarovo obléhání Alesie (podrobně viz. Caesar, G.I:Zápisky o válce gallské, nebo článek).
URL : https://www.valka.cz/Cirkumvalacni-linie-t29363#119439Verze : 0
Vauban nepovažoval cirkumvalační linii za účinný prostředek. Vzhledem k její délce bylo obtížné ji dostatečně obsadit. Stejný úkol měla podle něho plnit samostatná pozorovací armáda.
Jeho myšlenky potvrdil během nizozemského tažení maršál Mořic Saský.
URL : https://www.valka.cz/Cirkumvalacni-linie-t29363#119458Verze : 0