Main Menu
User Menu

Správa západní pracovní skupiny [1940-1941]

West Labour Group Administration

Správa západnej pracovnej skupiny

     
Název:
Name:
Správa západní pracovní skupiny
Originální název:
Original Name:
Správa západnej pracovnej skupiny
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.04.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.01.1941
Nástupce:
Successor:
Západní pracovní skupina
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.04.1940-15.01.1941 Správa pracovního sboru
Dislokace:
Deployed:
DD.04.1940-15.01.1941 Turčiansky sv. Martin, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.04.1940-15.01.1941 ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

DD.04.1940-15.01.1941 Hospodářská správa
DD.04.1940-15.01.1941 Zdravotní referát
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archív Tranava: Fond Pracovný zbor národnej obrany 1940-1945 (inventár)
Balcová Milena: VI. robotný prápor Pracovného zboru národnej obrany a jeho činnosť v rokoch 1941-1944, Vojenská história 2012/2; ISBN ISSN 1335-3314
URL : https://www.valka.cz/Sprava-zapadni-pracovni-skupiny-1940-1941-t242418#670159Verze : 0
MOD