Main Menu
User Menu

52. výsadkový prapor [2021- ]

52nd Airborne Battalion

52. výsadkový prápor

     
Název:
Name:
52. výsadkový prapor
Originální název:
Original Name:
52. výsadkový prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2021
Předchůdce:
Predecessor:
23. motorizovaný prápor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.2021-DD.MM.RRRR Trebišov, Kasárny kapitána Nálepku

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Obrana 2/2021
www.facebook.com
Materiál v legislatívnom procese LP/2020/594: Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2021 (SEOP-46-34/2020 na www.slov-lex.sk)
URL : https://www.valka.cz/52-vysadkovy-prapor-2021-t242270#669752Verze : 0
MOD