Main Menu
User Menu

Svatá říše římská národa německého [1512-1806]

Holy Roman Empire of the German Nation

Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicæ / Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation

     
Název:
Name:
Svatá říše římská národa německého
Originální název:
Original Name:
Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicæ / Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
Hlavní město:
Capital:
-
Státní zřízení:
Government System:
absolutní monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled císařů / List of Emperor
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
-
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.1512 přemenovaním z Svatá říše římská
Zánik:
Dissolution:
06.08.1806 abdikací posledního císaře
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
URL : https://www.valka.cz/Svata-rise-rimska-naroda-nemeckeho-1512-1806-t238482#659448Verze : 1
MOD
Státní útvary Datum Událost

28.1.1256 Zemřel - Wilhelm II. von Holland (panovník v Sv. ríši Rímskej nemeckého národa)21.4.1488 Narodil se - Ulrich von Hutten (německý protestatský reformátor)28.2.1523 Zemřel - Ulrich von Hutten (německý protestatský reformátor)
URL : https://www.valka.cz/Svata-rise-rimska-naroda-nemeckeho-1512-1806-t238482#659452Verze : 0
MOD