Main Menu
User Menu

Bagirov, Mir Džafar Abbas ogly

Bagirov, Mir Dzhafar Abbas ogly

Мир Джафар Аббас оглы Багиров

Mir Džafar Bagirov(založeno během linkování)- velitel AzČeky v počátcích sovětského režimu (v této funkci velel Berijovi)
- první tajemník Komunistické strany Ázerbajdžánu
URL : https://www.valka.cz/Bagirov-Mir-Dzafar-Abbas-ogly-t20001#75073Verze : 0
MOD
Cəfər Mir Abbás oğlu Bagirov
5.září /17.září/ 1895 - 26.května 1956
Kandidát přednictva KSSS.
Člen Nejvyšího sovětu 1.,3.shromáždění.


Přeseda GPU Ázerbájdžánské SSR.
10.unora 1921 - 7.září 1926


Prezident OGPU Ázerbájdžánské SSR.
7.září 1926 - 22.května 1927


Lidový komisař vnitra Ázerbájdžánské SSR.
5.října 1921 - 22.května 1927


Prezident OGPU Ázerbájdžánské SSR.
7.září 1929 - 6.srpna 1930


Přeseda Rady lidových komisařů Ázerbájdžánské SSR.
23.října 1932 - 12.prosince 1933


První tajemník Komunistické strany Ázerbájdžánu.
15.prosince 1933 - 6.dubna 1953


Přeseda Rady ministrů Ázerbájdžánské SSR.
6.dubna 1953 - 20.července 1953


ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bagirov-Mir-Dzafar-Abbas-ogly-t20001#349068Verze : 0
Narozen Ázerbájdžánském městě Kuba.V rodině chudého zemědělce.Pracoval jak venkovský učitel.V roce 1917 vstoupil do komunistické strany.Brzy se stal místopřesedou Kubanského revolučního výboru.V roce 1918 atkivní revolucionář.Stává se přítel s Mikojanem a Berijou.V roce 1919 se muu podaří se dostat mezi nejbližší Kirovy spolupracovníky.Bezhodlně se mu podaří zničit protibolševiskou opozici.


1920 - místopřeseda Revolučního výboru v Karabachu.
Komisař Ázerbájdžánské pěší divize.Přeseda vojenského tribunálu Ázerbájdžánské pěší divize.Náměstek přesedy Vojenského tribunálu 11.armády.


1921 - 1930 - zástává ruzné uřady GPU.


Od roku 1930 je praticky neomezeným vládcem Ázerbájdžánu.Na zasedání Nejvyššího sovětu v roce 1938 se dostal do ostrého sporu s Lidovým komisařem Krylenkem.Podařilo se mu oslabit Stalinovu důvěru v něj a byl brzy zlikvidován.Do roku 1940 byl v čistkách v Ázerbájdžánu asi 70 tisíc lidí.Zcela zničena stará garda a kádry GPU ,které vybral Jagoda a Ježov.Težké zráty rovněž utrpěly kulturní a jiné kádry.


Od roku 1937 člen UV KSSS.Když se mu podařilo za pomoci RA získat od Iránu celý Ázerbájdžán, vytvořil si vlastní mini-kult osobnsti jako "sjednotitel Ázerbájdžánu ".


Po zatčení Beriji začal jeho činnost kritizovat a otevřeně volal po jeho popravě.Přesto byl brzy vyloučen ze strany a jako Berijův spolupracovník zatčen.Vojenské kolegium Nejvyšíího soudu SSSR rozhodlo 26.dubna 1956 o jeho popravě.12.května Nejvyšší sovět zamítl žádost o milost.Popraven 26.května 1956.


wikipedia.ru
12.května 1956
URL : https://www.valka.cz/Bagirov-Mir-Dzafar-Abbas-ogly-t20001#349073Verze : 0
Ocenění
Řád rudého praporu./2x/
Leninův řád./3x/
Řád rudého praporu práce.
Řád vlastenecké války.


wikipedia.ru
URL : https://www.valka.cz/Bagirov-Mir-Dzafar-Abbas-ogly-t20001#349077Verze : 0