Main Menu
User Menu

Wolff, Karl

SS-Obergruppenführer a Generál zbraní-SS

     
Příjmení:
Surname:
Wolff
Jméno:
Given Name:
Karl Friedrich Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Friedrich Otto Wolff
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.05.1900 Darmstadt /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.07.1984 Rosenheim /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Wolff-Karl-t19859#431015Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wolff
Jméno:
Given Name:
Karl Friedrich Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Friedrich Otto Wolff
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1917 praporeční junker
14.09.1918 poručík
19.10.1931 SS-Mann
11.12.1931 SS-Scharführer
19.01.1932 SS-Truppführer
18.02.1932 SS-Sturmführer
DD.MM.RRRR SS-Obersturmführer
30.01.1933 SS-Hauptsturmführer
09.11.1933 SS-Sturmbannführer
30.01.1934 SS-Obersturmbannführer
20.04.1934 SS-Standartenführer
04.07.1934 SS-Oberführer
09.11.1935 SS-Brigadeführer
30.01.1937 SS-Gruppenführer
01.05.1943 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
30.01.1942 SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

29.08.1937

Řád italské koruny velkodůstojník (2. třída)
Order of Crown of Italy Grandofficer (2nd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

26.09.1937

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkodůstojník (2. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandofficer (2nd Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

21.12.1938

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

30.01.1939

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

04.05.1939

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

06.06.1939

Španělský kříž zlatý s meči a brilianty
Spanish Cross Gold with Swords and Diamonds
Spanienkreuz in Gold mit Brillanten (mit Schwertern)
-

30.01.1941

Služební vyznamenání NSDAP bronzové
NSDAP Long Service Award Bronze
Dienstauszeichnung der NSDAP Bronze
-

09.12.1944

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

DD.MM.RRRR

Medaile na památku návratu Memelu
Memel Medal
Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes
-

DD.MM.RRRR

Medaile na pamět 13. března 1938
Anschluss Medal
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 2. třída s meči (1938)
War Merit Cross 2nd Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Německý říšský sportovní odznak - stříbrný
German Empire Sport Badge - Silver
Deutsches Reichssportabzeichen - in Silber
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 1. třída s meči (1938)
War Merit Cross 1st Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

DD.MM.RRRR

Řád římského orla - velkokříž stříbrný
Order of Roman Eagle - Silver
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce, Classe d'Argento
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara komandér (3. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Commander (3rd Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Sávy 1. třída
Order of St. Sava 1st Class
Орден Светог Саве 1. ред
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.geocities.com/~orion47/
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wolff-Karl-t19859#431016Verze : 2
MOD
SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS, M.d.R. Karl-Heinz Wolff

nar.: 13.5.1900, Darmstadt
zomr.: 17.7.1984, RosenheimKarl-Heinz (Friedrich Otto) Wolff vstupuje do armády dňa 29.1.1917 v hodnosti Fahnenjunker, konkrétne k Grossherzoglich- Hessische- Leibgarde- Regiment 115. Zúčastňuje sa bojov počas prvej svetovej vojny a na jej konci má hodnosť Leutnant. Po skončení vojny vstupuje 10.3.1919 do hessenských Freikorps. Až do júna/června 1924 pracuje v Deutschen Bank, potom je určitý čas nezamestnaný. Dňa 1.7.1925 zakladá špedičnú firmu “Wolff”, ktorej brány je však nútený v roku 1932 zavrieť. Ešte predtým si v auguste/srpnu 1932 berie za manželku Friedu von Römheld. V roku 1930 sa im narodí dcéra Irene, v roku 1934 Helga a 14.1.1936 syn Thorisman.


Dňa 7.10.1931 vstupuje Wolff do NSDAP (NSDAP-Nr.: 695 131) a SS (SS-Nr.: 14 235), kde je od 19.1.1932 SS-Truppführer v II. Sturm, SS-Standarte 1. Od 27.9.1932 je pobočníkom (Adjutant) II. Sturm. Po povýšení do hodnosti SS-Sturmhauptführer dňa 30.1.1933 je od 13.3.1933 pobočníkom generála von Eppa a 18.6.1933 je prevelený do štábu ríšskeho vodcu SS (Reichsführer der SS – RfSS), ktorého veliteľom sa stáva 21.8.1933. Od 1.9.1933 je pobočníkom RfSS, resp. od 4.4.1934, už ako SS-Obersturmbannführer, prvým pobočníkom (1. Adjutant) a od 9.11.1935 Chefadjutant RfSS. Ríšsky vodca Heinrich Himmler je s Wolfovou prácou nadmieru spokojný a dáva mu prezývku “Wölffchen” (vĺčok).


Dňa 9.11.1935 je povýšený do hodnosti SS-Brigadeführer a dňa 9.11.1936 sa stáva náčelníkom osobného štábu RfSS (Chef des persönlichen Stabes des RfSS). Počínajúc 29.3.1936 je poslancom ríšskeho snemu (Mitglied des Reichstags – M.d.R), ktorú funkciu zastáva až do skončenia vojny. Po povýšení do hodnosti SS-Gruppenführer (30.1.1937), je v auguste/srpnu 1939 vymenovaný do funkcie styčného dôstojníka RfSS vo vodcovom hlavnom stane (Verbindungsoffiziers des RfSS im Führerhauptquartier). Počas výkonu tejto funkcie je 3.5.1940 povýšený do hodnosti Generalleutnant der Waffen-SS a dňa 30.1.1942 do hodnosti SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS.


V roku 1940 dochádza k viditeľnému zhoršovaniu vzťahov medzi Himmlerom a Wolffom. V januári/lednu 1943 Wolff ťažko ochorie a musí postúpiť operáciu obličiek (12.03.1943). Krátko predtým má Wolff v pláne sa rozviesť a uzavrieť sobáš s grófkou (Gräfin) Ingeborg Bernstoff, k čomu však Himmler odopiera dať súhlas. Preto sa Wolff obracia priamo na Hitlera, ktorý mu súhlas k sobášu udelí. Za trest prekladá Himmler Wolffa do Talianska.


Od 9.9.1943 je Wolff vyšším veliteľom SS a polície v Taliansku (Höherer SS- und Polizeiführer "Italien") a 11.10.1943 preberá aj post osobitného poradcu pre policajné záležitosti (Sonderberater für polizeiliche Angelegenheiten) pri talianskej fašistickej národnej vláde.

Od 26.7.1944 je súčasne i splnomocneným generálom nemeckej brannej moci (Bevollmächtigter General der deutschen Wehrmacht) v Taliansku a vo februári/únoru 1945 preberá velenie 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (ital. Nr. 1). Keď vidí, že porážka Nemecka je za dverami, nadväzuje tajné kontakty s americkou tajnou službou vo Švajčiarsku a 29.4.1945 dosahuje uzavretie predčasného prímeria v severnom Taliansku, ktoré vstupuje do platnosti 29.4.1945.


Po skončení vojny je Wolff ako člen zločineckej organizácie a napomáhateľ k masovým vraždám odsúdený na 5 rokov väzenia, ktorý trest je dňa 8.3.1949 zmenený na 4 roky väzenia. Po započítaní vykonanej väzby je Wolff z výkonu trestu prepustený.


Po prepustení pracuje v inzertnom oddelení obrázkového týždenníka až do roku 1961, kedy je opätovne postavený pred súd a odsúdený na 15 rokov väzenia. Je uznaný vinným za spoluúčasť na vražde 300.000 židov, resp. za spoluúčasť na deportácii židov z Varšavského gheta v lete roku 1942 do koncentračného tábora v Treblinke.


V auguste/srpnu 1969 je na základe jeho zlého zdravotného stavu z výkonu trestu prepustený. Zomiera 17.7.1984 v Rosenheime vo veku 84 rokov.Vyznamenania:


- Nemecký kríž v zlate (Kriegsorden des Deutschen Kreuz in Gold) – 9.12.1944
- Železný kríž I. triedy (Eisernes Kreuz I. Klasse)
- Železný kríž II. triedy (Eisernes Kreuz II. Klasse)
- Spanienkreuz in Gold
- Ehrenkreuz für Frontkämpfer
- Zlatý stranícky odznak (Goldenes Parteiabzeichen)
- Vojnový záslužný kríž I. triedy s mečmi (Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwerter)
- Vojnový záslužný kríž II. triedy s mečmi (Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwerter)
- Spona 1939 k Železnému krížu 1914 I. triedy (Spange zum 1914 Eisernes Kreuz I. Klasse)
- Spona 1939 k Železnému krížu 1914 II. triedy (Spange zum 1914 Eisernes Kreuz II. Klasse)
- Deutsche-Olympia Ehrenzeichen I. Klasse
- Reichssportabzeichen in Silber
- SA-Sportabzeichen in Bronze
- Dienstauszeichnungen der NSDAP
- SS-Dienstauszeichnungen
- Čestné meče ríšskeho vodcu SS (Ehrendegen des RF SS)
- Prsteň s umrlčou lebkou SS (Totenkopfring der SS)
- Železný kríž 1914 I. triedy (1914 Eisernes Kreuz I. Klasse)
- Železný kríž 1914 II. triedy (1914 Eisernes Kreuz II. Klasse)
URL : https://www.valka.cz/Wolff-Karl-t19859#90927Verze : 0
MOD
foto
Wolff, Karl - Hitler, Goebbels (polozakrytý Hitlerom), Wolff, Himmler, Bormann (Albert), Esser - 14.6.1938

Hitler, Goebbels (polozakrytý Hitlerom), Wolff, Himmler, Bormann (Albert), Esser - 14.6.1938
URL : https://www.valka.cz/Wolff-Karl-t19859#126662Verze : 0
MOD
...
Wolff, Karl - Karl Wolff

Karl Wolff
Wolff, Karl - Karl Wolff

Karl Wolff
URL : https://www.valka.cz/Wolff-Karl-t19859#133109Verze : 0