Main Menu
User Menu

Medzery medzi útočiacimi jednotkami

Východný front a Karpatsko-duklianska operácia

Diskuse
Ahoj,


rád by som sa spýtal, či počas útočných operácií na východnej fronte (na oboch stranách), boli alebo neboli medzi útočiacimi jednotkami nejaké medzery. V prípade, že nie, sa mi naskytá otázka, ako boli riešené tie útočné jednotky, ktoré mali smer útoku pomedzi obranné postavenia nepriateľa, t.j. cez cca tristrometrové medzery medzi opornými bodmi obrany.
Ďalej sa chcem spýtať, či mala v tomto ohľade Karpatsko-duklianska operácia nejaké špecifiká, a to i zo strany nemeckej obrany, pretože pokiaľ viem, v tomto úseku nebola obrana realizovaná tak, ako v iných, menej náročných terénnych podmienkach.


Ďakujem.
URL : https://www.valka.cz/Medzery-medzi-utociacimi-jednotkami-t192458#554838Verze : 0
Zdravím ťa,
medzeri medzi útočiacimi jednotkami neboli stanovované. V rozkazoch boli jasne vytýčené hranice medzi jednotkami, ktoré sa ale málokedy podarili dodržať. Ruské jednotky na konci vojny preferovali koncentrovaný útok do najslabšieho bodu obrany ( buď zisteného prieskumom alebo podľa terénu ) po následnom prielome rozvíjali úspech jednotky z druhého sledu. Čo sa týka Wehrmachtu, ak to terén alebo počty osôb nedovoľoval, budovali/stavali obranu na dominantných úsekoch terénu, tak aby boli navzájom kryté a nevznikali hluché priestory. Do odkrytejších priestorov posielali bojové hliadky. Oporné body zriaďovali o sile družstvo - čata. Body boli navzájom kryté i v prípade ústupu.
Čo sa týka K-D operácie, ja to v podstate to isté. V prípade koncentrovaného útoku na oporný bod, veliteľ práporu/pluku nariadil protiútok na inom úseku, aby uvoľnil brániacemu sa bodu, ktorý bol pod tlakom nepriateľa. Je to o vojenskej taktike, niečo je popísané v Moskalenkovi a Grečkovi.
R.
URL : https://www.valka.cz/Medzery-medzi-utociacimi-jednotkami-t192458#562669Verze : 2
Ahoj,


mnohokrát ďakujem za odpoveď. Chcel by som sa ešte spýtať na jednu vec. Na niektorých záberoch (napr. tu https://theatln.tc/2j3NGNY) je vidno, že útočné formácie mohli byť naozaj veľmi súvislé a rozsiahle, pritom obrana súvislá nebola a jednotlivé oporné body mohli mať medzi sebou medzery aj okolo 300 metrov. Čo teda tie jednotky, ktoré mali smer útoku vytýčený práve pomedzi tieto oporné body? Ignorovali ich? To zrejme nebolo vždy možné, zvlášť v prípade tých útočných jednotiek, ktoré tieto oporné body míňali v ich bezprostrednej blízkosti - snáď museli reagovať na brániaceho sa nepriateľa kúsoch od nich. Alebo sa útočilo vždy len priamo na jednotlivé oporné body nepriateľa a medzery medzi nimi neboli zaplnené útočníkmi?
URL : https://www.valka.cz/Medzery-medzi-utociacimi-jednotkami-t192458#565330Verze : 1