Main Menu
User Menu
Reklama

Protiletadlový komplex č. III - Řídící věž III-L

Anti-Aircraft Complex No. III - Lead Tower III-L / Flaktuerme III - Leitturm III/L

     
Název:
Name:
Protiletadlový komplex č. III - Řídící věž III-L
Originální název:
Original Name:
Flaktuerme III - Leitturm III/L
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Berlin
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°32'38.73"N 13°23'14.37"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
Velitelské stanoviště
Typ objektu:
Type of Object:
protiletadlová věž 1. generace
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Protiletadlový komplex III
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1940
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1943
Výzbroj:
Armament:
4x 50mm dělo Flak 41
1x radiolokátor FuMG 62 Mannheim
1x dálkoměr E-Messer auf 10 m Basis R43
1x dálkoměr Kommandogerät 40
Posádka:
Crew:
dvě lehké protiletadlové baterie
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1943-DD.MM.1945
Současný stav:
Current Condition:
nic
Přístupnost:
Accessibility:
zaniklý
Poznámka:
Note:
V roce 1947 odstřelena.
Zdroje:
Sources:
Hans Sakkers: Flaktürme Berlin-Hamburg-Wien (Nieuw-Weerdinge Fortress Books 1998)
www.saper.etel.ru
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de
theelephantgate.weebly.com
http://www.thirdreichruins.com/berlin.htm
http://10otb.ru/berlin/beton_flak_1.html
survincity.com
http://fhpubforum.warumdarum.de/

Protiletadlový komplex č. III - Řídící věž III-L - Model L-Turm Humboldhain

Model L-Turm Humboldhain
Protiletadlový komplex č. III - Řídící věž III-L - Pohled na L-Turm Humboldhain (1)

Pohled na L-Turm Humboldhain (1)
Protiletadlový komplex č. III - Řídící věž III-L - Pohled na L-Turm Humboldhain (2)

Pohled na L-Turm Humboldhain (2)
Protiletadlový komplex č. III - Řídící věž III-L - Výsledek prvního pokusu o odstřel. V pozadí věž III-G

Výsledek prvního pokusu o odstřel. V pozadí věž III-G
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlovy-komplex-c-III-Ridici-vez-III-L-t180878#530494Verze : 0
MOD
Konstrukce řídící věže L


Půdorys: 50 x 23 m
Výška: 39 m
Tloušťka stěn: 2,0 m u základů, 1,0 m pod střechou
Tloušťka střechy: 3,5 m
Počet podlaží: 7 (včetně střechy)
V nižších podlažích byl protiletecký kryt pro 8000 osob. Ve vyšších se nacházela laboratoř firmy Telefunken a Goertz pro výzkum navigačních zařízení sestřelených spojeneckých letadel. V 5. podlaží byly kasárny pro 100 dělostřelců, v 6. podlaží muniční sklad a střelecká plošina pro lehké zbraně. Na 7. podlaží (střeše) byly umístěny radiolokátory a hlavní velitelské stanoviště s dálkoměrem.
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlovy-komplex-c-III-Ridici-vez-III-L-t180878#530495Verze : 0
MOD
Poznámka k výzbroji


Výzbroj věže tvořily v dubnu 1945 čtyři protiletadlové kanony 5cm Flak 41.
Protiletadlový komplex č. III - Řídící věž III-L - 50mm protiletadlový kanon Flak 41

50mm protiletadlový kanon Flak 41
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlovy-komplex-c-III-Ridici-vez-III-L-t180878#530496Verze : 0
MOD