Main Menu
User Menu

Státní letecký závod č. 4 Motor M. V. Frunzeho [1925-1927]

State Aircraft Factory No. 4 Motor named after M. V. Frunze / Государственный авиационный завод № 4 Мотор им. М. В. Фрунзе

     
Název:
Name:
Státní letecký závod č. 4 Motor M. V. Frunzeho
Originální název:
Original Name:
Государственный авиационный завод № 4 Мотор им. М.В.Фрунзе
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1895-DD.11.1909 1. rižský transmisní, strojírenský a slévárenský závod
DD.11.1909-DD.12.1918 1. rižský transmisní, strojírenský, slévárenský a mechanický závod Motor
DD.12.1918-DD.MM.1925 Státní letecký závod č. 4 Motor
DD.MM.1925-21.03.1927 Státní letecký závod č. 4 Motor M. V. Frunzeho
Obory výroby:
Production Subjects:
Výroba leteckých motorů
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1895-DD.MM.1915 Riga /
DD.MM.1915-21.03.1927 Moskva /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1895
Zánik:
Cancelled:
21.03.1927 sloučení se závodem č. 2
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan.The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
https://www.salut.ru/ViewTopic.php?Id=531
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/922545
samsud.ru
https://testpilot.ru/az_map/motor/zavod-24/
URL : https://www.valka.cz/Statni-letecky-zavod-c-4-Motor-M-V-Frunzeho-1925-1927-t180708#529873Verze : 1