Main Menu
User Menu

Nezvěstný na Soče

Diskuse
Dobrý den, poradil by mi někdo, kde sehnat další informace o mém pradědovi? Podle korespondence vím, že byl na počátku války v domobranském pěším pluku č.30, v srpnu 1915 už ale byl v 25. pěším pluku (k.k. Landsturm R.25.11.komp). Podle rodinných informací měl být nezvěstný 19.8.1917, kdy byl společně s dalšími vojáky zavalen (?) v nějakých jeskyních. Přes tento web jsem si našel seznamy padlých, kde jsem jej ale prozatím neobjevil. Vojenský archiv se stěhuje. Mohl by mne někdo odkázat, kde by se o jeho umístění dalo zjisti více?
URL CZ: https://www.valka.cz/Nezvestny-na-Soce-t170436#509167Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nezvestny-na-Soce-t170436#509167Version : 0
Dobrý den,

bez informací z VÚA se asi nepohnete - důležité je znát hlavně příslušníkem jaké jednotky v daný okamžik byl a kdy přesně byl za nezvěstného prohlášen. Pak se dá hledat v plukovních matrikách ve Vídni, kde by mělo být uvedeno kde přesně k tomu došlo (nebo si dohledat, kde přesně byla daná jednotka v daný čas), a potom hledat hřbitovy v okolí a seznamy pochovaných na nich (opět ve Vídni). Je to ovšem dlouhá cesta se značně nejistým výsledkem (mohl klidně zůstat zavalen v jeskyni a nepodaří se dohledat nic...).

Nějaké návody pro pátrání po předcích: https://velka.valka.cz/predci.php, https://velkavojna.sk/viewpage.php?page_id=4, https://www.18irhk.cz/news.php?id=229 .
URL CZ: https://www.valka.cz/Nezvestny-na-Soce-t170436#509172Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nezvestny-na-Soce-t170436#509172Version : 0
Díky za odpověď. A bohužel ano, podle tradovaných informací měl zůstat někde zavalen. Rodina prý po nějaké době dostala potvrzení (?) o jeho smrti. Dostávali se vůbec nezvěstní, kteří byli prohlášeni za mrtvé, do oněch seznamů ztrát?
URL CZ: https://www.valka.cz/Nezvestny-na-Soce-t170436#509192Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nezvestny-na-Soce-t170436#509192Version : 0
Mám na mysli seznamy ztrát, které vedly jednotlivé jednotky (Verlustliste). Tam se zapisovali padlí, ranění, nezvěstní a zajatí a seznamy se vyhotovaly průběžně během války, a to i zpětně (když se po nějaké době upřesňovalo, co se s dotyčným stalo). Tam by tedy jako nezvěstný veden být měl téměř jistě (a to může dost dobře taky být o něm poslední záznam na světě).
URL CZ: https://www.valka.cz/Nezvestny-na-Soce-t170436#509230Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nezvestny-na-Soce-t170436#509230Version : 0
No já bych trochu uvedl na pravou míru tvrzení kolegy. V Kriegsarchivu samozřejmě pátrat můžete ( buď osobně, nebo si zaplatíte rešerži ), ovšem k tomuto není nezbytně nutné znát jednotku ve které Váš příbuzný bojoval. Mimochodem v těch jednotkách máte přinejmenším zmatek, 25. pěší pluk určitě není k.k. Landsturm R.25.11.komp. Nutné k pátrání je především jméno a datum narození vojáka, popř. i místo narození. Co se týká plukovních matrik, ale i dalších dokumentů ( kmenové listy, plukovní kroniky, rozkazy atd. ) tak ty byly ( pokud se jednalo např. o "české" pluky ) kompletně předány nástupnickému státu. V tomto případě Československu a v Kriegsarchivu zůstaly jen některé podpůrné dokumenty. Bohužel tyto písemnosti byly z velké části komunistickým režimem zkartovány a ve VHA Praha se zachovala jen torza.
Být vámi, určitě bych oslovil nejdříve VHA Praha, dále Kriegsarchiv ve Vídni, ale v těchto případech je velmi důležité se soustředit na to, že dotyčný voják byl po určité době prohlášen příslušným okresním soudem za mrtvého ( kvůli dědictví, opatrovnictví atp.). Je nutné prozkoumat příslušnou matriku zamřelých ( bývají již hojně zdigitalizované online ) a většinou se tam objeví vepsané rozhodnutí soudu o prohlášení vojáka za mrtvého. Nezřídka bývá přiložen i dokument "Totenanzeigen" který obsahuje veškeré zjištěné skutečnosti o mrtvém, nebo nezvěstném. Tato cesta slibuje podle mého názoru asi největší naději dospět k nějakému výsledku.
Dále je samozřejmě možné rozhodnutí soudu hledat v příslušném oblastním archivu. Těch možností jak pátrat je samozřejmě ještě více, pokud máte zájem, navštivte naše stránky, kde zveřeňujeme některé výsledky našich pátrání:


https://www.vyslouzilci.cz/valka.html


Nebo mne kontaktujte prostřednictvím SZ a pokusím se Vám pomoci. Pro ilustraci přikládám část komunikace s vídeňským Kriegsarchivem, kde se můžete také dočíst v jakých fondech je možné pátrat.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nezvestny-na-Soce-t170436#509308Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nezvestny-na-Soce-t170436#509308Version : 0
Dobrý den, a co jiného než "25. pěší pluk c.k. domobrany, 11. rota" tedy "k.k. Landsturm R.25 11.komp" je? (neznám přesné tehdejší názvosloví) Ta věta v mém dotazu jen popisovala, že podle zpáteční adresy z jeho korespondence ho přeložili z 30. do 25. pluku domobrany, ne k jinému typu vojska... Jinak díky za rady.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nezvestny-na-Soce-t170436#509320Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nezvestny-na-Soce-t170436#509320Version : 0
Skutečně se jedná o 25. domobranecký pluk, kolega viděl ve vašem textu jen "25. pěší pluk", a na to reagoval v domnění, že myslíte 25. pěší pluk řadového vojska.

Co se plukovních matrik týče, skutečně jsou ve Vídni (nevím jestli šly do Prahy kopie) a jsou běžně přístupné. Naopak kmenové listy, plukovní kroniky a další plukovní dokumenty byly skutečně předány do Prahy (a zde z valné části ztraceny či zničeny). Ve Vídni jsou však veškeré dokumenty nadřazených jednotek (brigád, divizí, armádních sborů...), z nichž lze získat spoustu informací o činnosti jejich podřízených jednotek, tedy (třeba českých) pluků.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nezvestny-na-Soce-t170436#509356Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nezvestny-na-Soce-t170436#509356Version : 0
další dokumenty, který je ve vídni (a není to matrika) jsou frlustlisty/seznamy ztrát jednotek.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nezvestny-na-Soce-t170436#509496Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nezvestny-na-Soce-t170436#509496Version : 0