Main Menu
User Menu

Bitva o Británii - překlady termínů - prosba o radu

Diskuse
Dobrý den,
překládám pro nakl. Argo oceňovaný román britské autorky Kate Atkinsonové, který se z větší části odehrává za 2. světové války. Překlad je před odevzdáním a já bych ráda ověřila některé termíny, související především s bitvou o Británii a leteckými nálety na Londýn. Během práce jsem hojně konzultovala mj. i sever valka.cz, některé odpovědi jsem však nenašla.


Poradili byste prosím? Otazníků není moc a většina jich z pohledu odborníka bude nejspíš banálních.
V přiložené tabulce je seznam termínů v originále a stávajícího překladu - je tam také místo na správné znění.


Nebo je lepší dotazy vložit přímo do textu zprávy?


Mnohokrát děkuji a pěkně zdravím
Daniela Theinová
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#508837Verze : 0
Tabulka by měla stačit, ale u některých výrazů je třeba udat i kontext.

Zatím pomůžu akorát s hodnostma
"Pilot Officer" - česky cca poručík, běžně používaná zkratka P/O

podobně i další hodnosti
Marshal of the RAF - maršál RAF
Air Chief Marshall- vrchní letecký maršál - ACM
Air Marshal - letecký maršál- AM
Air Vice Marshall - letecký vicemaršál - AVM
Air Commodore - letecký komodor - A/C nebo A/Cmd
Group Captain - plukovník - G/Cpt
Wing Commander - podplukovník - W/Cdr
Squadron Leader - major - S/Ldr
Flight Lieutenant - kapitán - F/Lt
Flying Officer - nadporučík - F/O
Pilot Officer - poručík - P/O
Warrant Officer - praporčík - W/O
Flight Sergeant_- rotný - F/Sgt
Sergeant - četař - Sgt


viz tabulka
https://www.valka.cz/viewtopic.php/t/70554

létající personál měl minimálně hodnost Sgt, protože v případě zajetí vojáci od hodnosti četaře včetně nesměli být nasazeni k nuceným pracem

poz. - u spojeneckých letců, např. českých či polských se někdy udává hodnost v jejich nomenklatuře, která nemusí odpovídat té britské, např. polský major mohl mít britskou hodnost P/O a naopak a navíc u britů existovalo takzvané propůjčení (Acting) hodnosti, protože k určité funkci byla i určena hodnost. např. velitel perutě jednomotorových letadel měl vždy hodnost S/Ldr a pokud ji nedosáhl, byla mu propůjčena - Acting Squadron Leader a po odevzdání funkce se mu vracela původní dosažená hodnost.

Doufám, že jsem to moc nezamotal Smile
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#508852Verze : 0
MOD
Dobrý den,
děkuji mockrát! Pár nesmyslům jste už zabránil 


Pokud je Group Captain (u létajícího personálu) plukovník, platí to analogicky i jiné? Do tabulky se mi připletly i dva dotazy k hodnostem a organizacím v 1. sv:
1. Guy was a captain in the Royal West Surreys: Guy byl kapitánem u regimentu Royal West Surreys
2. Hugh was a captain in the Ox and Bucks: Hugh byl kapitánem u Oxfordské a Buckinghamshirské lehké pěchotyJsou tedy oba plukovníky? V obou případech se jedná o pozemní vojsko... (nebo mám tyto dva dotazy umístit raději pod 1. sv?)Hodně tápu v názvech ministerstev:
Ministry of Supply: Ministerstvo zásobování lidu
Air Ministry: Ministerstvo protiletecké ochrany
Home Security: Ministerstvo civilní ochrany
the Cabinet War Rooms: vládní Generální štábNapř. u Air Ministry jsem kromě uváděného našla ještě Ministerstvo letectví, Z. Hron v překladu Churchillovy 2. světové války (nakl. Lidové noviny) má ministerstvo letecké obrany... To, co jsem zvolila, se mi zamlouvá nejvíc, jen nevím, jestli přijatelné.
Nevíte náhodou?


Děkuji pěkně
DT
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#508911Verze : 0

Citace - Daniela T :

Pokud je Group Captain (u létajícího personálu) plukovník, platí to analogicky i jiné?

Určitě ne. Smile

Přijde mi zvláštní, že v tom textu je psáno "captain" s malým "c". Pokud by to byla vojenská hodnost, tak bych čekal, že se bude psát s velkým písmenem na začátku (jinak bych to přeložil jako kapitán).

Royal West Surreys bych přeložil jako Královský západosurreyský pluk
a
Ox and Bucks jako Oxfordshirský a buckinghamshirský lehký pěší pluk

Air Ministry - Ministerstvo letectví
Ministry of Supply - Ministerstvo zásobování
Ministry of Home Security - tady nevím jestli doslovnější Ministerstvo domácí bezpečnosti nebo volnější Ministerstvo civilní obrany (ale možná bych preferoval spíš to první)
Cabinet War Rooms - válečná(é) zasedací místnost(i) vlády ??? (možná by se hodil nějaký kontext)
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#508916Verze : 0
MOD
Podle mě
Air Ministry = Ministerstvo letectví
je to korektnější jazykově i obsahově, to ministerstvo nemělo na starost zdaleka jen PVO Velké Británie


Ad kapitán:
S touto hodností je to tak, že má jinou "hodnotu" u armády a námořní pěchoty a jinou námořnictva, respektive u letectva.


Krásně je to vidět zde, v tabulce zcela dole. Tam je vidět, že Captain u námořnictva stejně jako Group Captain u letectva spadají do OF 5. Na této úrovni je u pozemní armády a námořní pěchoty hodnost plukovníka (Colonel).


To je něco jiného než skutečnost, že voják, který měl např. v polském letectvu hodnost majora, dostal v rámci RAF jen hodnost, která odpovídala hodnosti poručíka. Je to stejné, jako kdyby třeba československý plukovník v Británii nastoupil k armádě, zde by pro něj ale nebyl žádný post velitele pluku, ale jen post velitele roty, a tak by obdržel anglickou hodnost kapitána. Po návratu z exilu by pak třeba zase v rámci čs. vojska byl plukovníkem.Řekl bych, že těch případech, které uvádíte, o plukovníky nepůjde. Budou to kapitáni. Ekvivalentem britského Captain je jednoduše české kapitán (zde nám to ani nekomplikují odlišnosti námořních a leteckých hodností, neb se v obou případech jedná o pluky pozemního vojska).


Tím prvním plukem je Královnin královský pluk (západosurreyský) (Queen's Royal Regiment (West Surrey)), tím druhým Oxfordský a buckinghamshireský lehký pěší pluk (Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry)


K historii pluků
QRRWS
https://www.q2vb.co.uk/
en.wikipedia.org
https://www.1914-1918.net/queens.htm


Ox & Bucks
en.wikipedia.org
www.forces-war-records.co.uk
https://www.1914-1918.net/oxbucks.htm
Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry


==> já bych přeložil např. takto:
Hugh sloužil jako kapitán u Oxfordského a buckinghamshirského lehkého pěšího pluku.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#508917Verze : 0
MOD
Cabinet War Rooms - to je komplex podzemních místností britské vlády, ve kterých zasedala a odsud vládla např. v době náletů na Londýn. Zjednodušeně řečeno vládní podzemní bunkr. Dneska je tam muzeum.
https://en.wikipedia.org/wiki/Churchill_War_Rooms
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#508918Verze : 0
MOD
Ministry of Home Security - tady nevím jestli doslovnější Ministerstvo domácí bezpečnosti nebo volnější Ministerstvo civilní obrany (ale možná bych preferoval spíš to první)


Zde bych osobně volil tu druhou variantu. Jsem sice zastáncem překladů, které se co nejvíce drží originálu, ale ta první varianta by to směřovala k něčemu, co spadá spíše pod ministerstva bezpečnosti, ministerstva vnitra apod. Tohle ale nemělo na starost žádné policejní, zpravodajský či jiné "bezpečnostní" složky, ale právě tu civilní obranu.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#508919Verze : 0
MOD
Co se týká ještě té tabulky, tak v rychlosti:

DFC - OK
old service revolver, a Webley Mark V - OK
Panzer - přeložit jako tank
artillery fire - OK
H.E. - high explosive - kontext? HE se používá jako přídavné jméno (česky trhavý) ke slovům jako (trhavá) puma nebo (trhavý) granát.
wrecked by H.E - zdemolována trhavými pumami
parachute mine - OK
oil bomb - zápalná puma
basket of incendiaries - kontext?
teleprinting room - kontext? (taky by šlo přeložit jako místnost s dálnopisem)
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#508922Verze : 0
MOD
Dobrý den, díky všem!!Ty pluky takto fungují báječně.


A "captain" je v originále v obou případech (u Royal W. Surreys a Ox and Bucks) skutečně s malým "c". Nechám tedy "kapitány".Ministerstva se taky projasnila Smile


"Ministerstvo zásobování LIDU" pro "Ministry of supply" je nepřijatelné? Našla jsem kdesi, že tak se obdobný orgán jmenoval ve válečných letech a těsně po válce u nás. Zní to pěkně "dobově"...


CABINET WAR ROOMS skutečně nejlépe jako "vládní podzemní kryt". ("Generální štáb" se mi tam dostal přes spojení "war room", někdy překládané jako "válečný štáb".)Pěkný den a tisíceré díky!


Daniela T
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509080Verze : 0
Odpověď na Kontext ke zbraním atd.:


Předem moc děkuju!!!BASKET OF INCENDIARIES
Orig. p. 351:
"A parachute mine floated down gracefully and a basket of incendiaries rattled their contents on to what was left of the road and burst into flowers of fire."


MÁM (in IV.)
"K zemi ladně klouzala padáková mina. Na to, co ještě zbývalo ze silnice, se s rachotem vysypal koš plný zápalných bomb, které vybuchovaly v obrazcích ohnivých květů."TELEPRINTING ROOM
Orig. p. 387:
“… and then, instead of praise and applause the peace was broken by the purple warning – ‘bombers within twenty minutes’. It was rather odd to think that these alerts were coming from her own Region 5 War Room, sent by the girls in the teleprinter room.


MÁM: (in V.)
a pak ticho namísto potlesku proťal pronikavý varovný signál – „bombardéry do dvaceti minut“. Bylo zvláštní vědět, že tato varování pocházejí přímo z pátého odboru generálního štábu, kde sama pracovala, od děvčat z oddělení dálnopisu.

Tahle pasáž obsahuje hned několik otazníků
:
• úplný převod barevného značení různých stupňů varování jsem nenašla... proto se barvě vyhýbám.
• znovu se tu vyskytuje „War Room“ – tady mám generální štáb (hlavní postava, o níž je zde řeč v Churchillově krytu nepracuje, tj. nejedná se o vládní podzemní kryt jako u „Cabinet War Rooms“.
• a pak je tu ten „teleprinting room“H.E. a HIGH EXPLOSIVES
orig. např.: p. 390
“Although when she looked at the dress now she realized that there was a woman still wearing it, her head and legs blown off but not her arms.”


MÁM: (in V.)
„Když se však na šaty podívala znovu, zjistila, že je v nich dosud oblečená žena s hlavou i nohama utrženýma výbuchem. Ruce z nějakého důvodu dosud měla. Vrtochy nejrůznějších typů trhavin ji nepřestávaly překvapovat.“


H.E. JAKO ZKRATKA: např. p. 408
“She was reading through the Home Security War Diary for the awful early hours of 11 May

Time of Origin – OO45. Form of Origin – Teleprinter. In or Out – In. Subject – South West India Dock Office, wrecked by H.E.”


MÁM: (in V.)
„Pročítala Zprávu Ministerstva civilní ochrany z těch několika hrůzných hodin nad ránem 11. května –
Čas záznamu – 00:45. Způsob záznamu – dálnopis. Příchozí nebo Odchozí – Příchozí. Předmět – Kancelář Jihozápadní indické loděnice, zdemolovaná pumami s trhavinou.“


Zase několik otazníků:
• Home Office dám zřejmě jako Ministerstvo domácí bezpečnosti??
• a H.E. jako pumy s trhavinou...
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509083Verze : 0
London - Home Security Region 5 War Room
www.subbrit.org.uk


Nebude to toto? Tedy něco jako chráněné podzemní pracoviště 5. regionu.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509105Verze : 0
MOD
Home Office = Ministerstvo vnitra
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509107Verze : 0
MOD
K problematice leteckých pum u kolegů:
www.fronta.cz
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509108Verze : 0
MOD
teleprinting room - otázka, zda nepřekládat spíše jako dálnopisné pracoviště či pracoviště dálnopisu/ů; je otázka, zda to byla skutečně jen jedna místnost a přijde mi to více "byrokratičtější"
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509109Verze : 0
MOD
U hesla Ministry of Home Security na wikině jsem našel větu:
Twelve commissioners, acting for the government, were appointed to manage twelve regions of the UK.


Ten Region 5 bude jedním z nich (s odpovědností za Londýn) a jedná se o jeho podzemní pracoviště.Ministry of Home Security není to samé jako Home Ministry. Smile
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509111Verze : 0
MOD

Citace :

"Ministerstvo zásobování LIDU" pro "Ministry of supply" je nepřijatelné? Našla jsem kdesi, že tak se obdobný orgán jmenoval ve válečných letech a těsně po válce u nás. Zní to pěkně "dobově"...

Musím říct, že mi v originálním názvu chybí slovo "People" abych v českém překladu použil "lidu". Smile
Kontext s naší poválečnou realitou bych s tím asi moc nespojoval. V UK neměli nakročeno k tomu, aby si nechali implantovat sovětský systém lidové demokracie jako my (a tomu odpovídající "terminologii"). Smile

Citace :

"Although when she looked at the dress now she realized that there was a woman still wearing it, her head and legs blown off but not her arms.”

Tady Vám asi vypadla další věta, kde je použito HE.

Citace :

"She was reading through the Home Security War Diary for the awful early hours of 11 May
-
Time of Origin - OO45. Form of Origin - Teleprinter. In or Out - In. Subject - South West India Dock Office, wrecked by H.E.”

Přeložit jako "zdemolovaná trhavými pumami".
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509119Verze : 0
MOD
"A parachute mine floated down gracefully and a basket of incendiaries rattled their contents on to what was left of the road and burst into flowers of fire."


bych nakonec viděl takto:


"K zemi ladně klesala padáková mina. Na to, co ještě zbývalo ze silnice, se s rachotem vysypal kontejner plný zápalných bombiček, které vybuchovaly v obrazcích ohnivých květů."
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509120Verze : 0
MOD
Ministerstvo zásobování mělo na starosti mimo jiné objednávání výzbroje, třeba letadel.
Což se asi s lidem moc spojovat nedá ... jakkoli to zní romanticky Wink
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509121Verze : 0
MOD
DĚKUJI za tolik případných pozdámek a připomínek!


5. region jako oblast Londýna funguje skvěle.


Díky za tu připomínku k "lidu"! Máte úplnou pravdu, že to příliš evokuje režimy východního bloku (i když Británie po válce taky prošla svým "znárodňovacím" obdobím Smile). Souhlasím, "lid" tam nepatří - tlačil se mi tam asi hlavně proto, že román Blitz popisuje z pohledu bombardovaného obyvatelstva a členů dobrovolnických sborů...Zdrobnělé "zápalné bombičky" jsou dobré a "kontejner se zápalnými bombičkami" jako ekvivalent pro "basket full of incendiaries" zní věrohodně. "Košík" s "bombičkami" a ještě ve spojení s "obrazci květů" by byl až příliš poetický a přitažený za vlasy - i když jedna z postav v danou chvíli cituje z jednoho Shakespearova současníka SmileDoplnění citace k "High Explosive" (pardon):
Citace (str.390):
"Although when she looked at the dress now she realized that there was a woman still wearing it, her head and legs blown off but not her arms. The capriciousness of high explosives never ceased to surprise Ursula.”


Překlad:
„Když se však na šaty podívala znovu, zjistila, že je v nich dosud oblečená žena s hlavou i nohama utrženýma výbuchem. Ruce z nějakého důvodu dosud měla. Vrtochy nejrůznějších typů trhavin ji nepřestávaly překvapovat.“Díky všem
DT
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509361Verze : 0

Při zanášení Vašich cenných rad vytanula celá řada dalších otazníků... Předem děkuji. Uvádím i s kontextem a sporná místa/ termíny označuji v překladu dvojitým otazníkem.

Orig. p. 261
At the moment he was safe in Canada at an Empire Training School, learning to fly, sending home letters about how much food there was, how great the weather was, making Ursula green with envy.
MÁM: v IV.
Pro tuto chvíli byl naštěstí ještě v bezpečí na Imperiální letecké škole v Kanadě??. Učil se létat a v dopisech domů vychvaloval stravu i počasí, až Ursula bledla závistí.orig. p. 404
Teddy („Pilot Officer Todd“) had survived his time in an OTU in Lincolnshire, flying Whitleys, and in a week or so was due to join in a Heavy Conversion Unit in Yorkshire and learn how to fly teh new Halifaxes and start his first tour of duty proper.
Only half of all bomber crews survived their first tour of duty, the girl in the Air Ministry said.
MÁM: v V.
Teddy („poručík Todd“) ve zdraví přežil službu u Operační výcvikové letky?? v Lincolnshire, kde létal s Whitleyei,?? a přibližně za týden měl nastoupit u Přeškolovací jednotky těžkých bombardérů?? v Yorkshiru. Čekalo ho seznámení s novými Halifaxy a zahájení prvního roku ve skutečné službě.??
Podle údajů jedné její známé z Ministerstva letectví přežije první rok služby?? jen polovina členů posádek bombardérů.Orig. p. 345
She had joined the ARP as a warden after the invasion of Czechoslovakia in March ’39, when it suddenly seemed horribly clear to her that Europe was doomed. (“What a gloomy Cassandra you are,” Sylvie said, but Ursula worked in the Air Raid Precautions department at the Home Office, she could see the future.)
MÁM: v IV.
K útvaru prevence leteckých náletů?? se přihlásila hned po invazi do Československa v březnu roku třicet devět. Trpěla tehdy záhadně jasnou, utkvělou představou, že s Evropou je konec. „Nebuď taková Kasandra trudomyslná,“ napomínala jí tenkrát Sylvie, jenže Ursula pracovala v Resortu protiletecké ochrany?? na Ministerstvu vnitra a věděla, co přijde.)


Pozn.: „as a warden“ tady vědomě vynechávám kvůli opakování. Jinde mám jako „dozorce“ – Našla jsem i „air-raid warden“ jako „pozorovatel“, ale to je něco trochu jiného: pozorovatelé byli ti v placatých kovových přilbách (jako hluboký talíř vzhůru nohama...), co stáli na střechách a hlídali oblohu. Hrdinka byla „warden“, se zodpovědností za přesně vymezenou oblast/část čtvrti a její obyvatele – účastnila se zásahů po náletech, identifikovala oběti, podávala informace přeživším, zajišťovala první pomoc atd. S vyhlašováním ani odvoláváním poplachu neměla jako „ARP warden“ nic společného...

NICMÉNĚ jinde v textu se vyskytují „air-raid wardens“:


Orig. (p. 295)
They walked along the Embankment to Westminster Bridge, where air-raid wardens were blowing their whistles and shouting that the scare was over. (odehrává se zkraje podivné války, ještě před začátkem samotných náletů)
MÁM:
„...vydali se podél Nábřeží směrem k Westminsterskému mostu, kde stáli náletoví dozorci??/ pozorovatelé?? s píšťalkami a oznamovali, že nebezpečí pominulo.“
Ještě zpět k dálnopisu – „teleprinting room“:


Mám jednak „oddělení dálnopisu“, a jinde „dálnopisnou ústřednu“ – v obou případech je řeč o hrdinčině známé, která pracuje v „teleprinting room“ na stejném ministerstvu (Tedy Min. civilní obrany). Teleprinting room skutečně sestával z jediné místnosti s přístrojem... je tedy podle Vás lepší použít vágnější „oddělení“ (nebo i „pracoviště“, jak navrhuje RoBot) nebo raději konkrétnější „ústředna“?A ještě nově ke zbraním: (vojenská přehlídka v Berlíně – k Hitlerovým padesátinám)


Orig. p. 327
Then came the Panzer under their own steam, motorbikes with sidecars, armoured cars, the cavalry trotting smartly along (...), and then the artillery, from light field guns to massive anti-craft guns and huge cannons.
MÁM: v IV.
Pak přišly na řadu tanky jedoucí na vlastní pohon, motocykly se sajdkárami, obrněné vozy, elegantně klusající kavalerie (...) a pak dělostřelectvo – od lehkých polních kulometů až po obrovské protiletadlové zbraně a mohutná děla.Ještě zpět k „high explosive“
(výše bylo řečeno – M. Smíšek), že v čj jen jako přídavné jméno – platí i zde? (Hrdinka se svou skupinou dozorců zasahuje na místě výbuchu.)


Orig. p. 352
The stink, as usual, was awful. It wasn’t just the smell of coal gas and high explosive, it was the aberrant odour produced when a building was blown to smithereens. The smell of it wouldn’t leave her.”
MÁM: v IV.
Nejhorší ze všeho byl jako obvykle zápach – nejen štiplavá směs svítiplynu s trhavinou??, ale onen specifický puch patřící k rozvalinám, který ji v posledních měsících provázel na každém kroku.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509371Verze : 0

Citace :

Doplnění citace k "High Explosive" (pardon):
Citace (str.390):
"Although when she looked at the dress now she realized that there was a woman still wearing it, her head and legs blown off but not her arms. The capriciousness of high explosives never ceased to surprise Ursula.”


Překlad:
„Když se však na šaty podívala znovu, zjistila, že je v nich dosud oblečená žena s hlavou i nohama utrženýma výbuchem. Ruce z nějakého důvodu dosud měla. Vrtochy nejrůznějších typů trhavin ji nepřestávaly překvapovat.“

Takhle mi to přijde v pořádku.


Citace :

Orig. p. 261
At the moment he was safe in Canada at an Empire Training School, learning to fly, sending home letters about how much food there was, how great the weather was, making Ursula green with envy.
MÁM: v IV.
Pro tuto chvíli byl naštěstí ještě v bezpečí na Imperiální letecké škole v Kanadě??. Učil se létat a v dopisech domů vychvaloval stravu i počasí, až Ursula bledla závistí.

Nikde jsem nenašel, že by jednotka s názvem "Empire Training School" někdy skutečně existovala, takže překlad "na Imperiální letecké škole" bych ponechal (jen bych možná na začátku psal malé písmeno i).


Citace :

orig. p. 404
Teddy („Pilot Officer Todd“) had survived his time in an OTU in Lincolnshire, flying Whitleys, and in a week or so was due to join in a Heavy Conversion Unit in Yorkshire and learn how to fly teh new Halifaxes and start his first tour of duty proper.
Only half of all bomber crews survived their first tour of duty, the girl in the Air Ministry said.
MÁM: v V.
Teddy („poručík Todd“) ve zdraví přežil službu u Operační výcvikové letky?? v Lincolnshire, kde létal s Whitleyei,?? a přibližně za týden měl nastoupit u Přeškolovací jednotky těžkých bombardérů?? v Yorkshiru. Čekalo ho seznámení s novými Halifaxy a zahájení prvního roku ve skutečné službě.??
Podle údajů jedné její známé z Ministerstva letectví přežije první rok služby?? jen polovina členů posádek bombardérů.

Pár poznámek:
- OTU = operačně výcviková jednotka
- třeba by lépe znělo "kde létal s bombardéry Whitley"
- Heavy Conversion Unit (HCU) by se dalo přeložit jako "přeškolovací jednotka pro osádky těžkých bombardérů"


...ve zdraví přežil službu u operační výcvikové jednotky v Lincolnshire... (operační výcvikové jednotky bych psal s malým písmenem o na začátku - je to obecný výraz pro určitý typ letecké jednotky, totéž platí pro HCU)


... přibližně za týden měl nastoupit k přeškolovací jednotce pro osádky těžkých bombardérů v Yorkshire, kde se naučí, jak létat s novými Halifaxy a jak správně zahájit svůj první bojový turnus. Ten podle údajů jedné její známé z Ministerstva letectví přežije jen polovina členů osádek bombardérů.
- z hlediska vojenské terminologie je rozdíl mezi slovy posádka a osádka, z hlediska Ústavu pro jazyk český je to myslím jedno, takže si vyberte. Smile
- tour of duty v případě bombardovacích osádek RAF v této době znamenalo absolvovat určitý počet bojových letů nad Německem (pokud se nepletu - nejsem specialista přes RAF)
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509377Verze : 0
MOD

Citace :

Orig. p. 327
Then came the Panzer under their own steam, motorbikes with sidecars, armoured cars, the cavalry trotting smartly along (...), and then the artillery, from light field guns to massive anti-craft guns and huge cannons.
MÁM: v IV.
Pak přišly na řadu tanky jedoucí na vlastní pohon, motocykly se sajdkárami, obrněné vozy, elegantně klusající kavalerie (...) a pak dělostřelectvo – od lehkých polních kulometů až po obrovské protiletadlové zbraně a mohutná děla.

Pak po vlastní ose přijely tanky, motocykly se sajdkárami, obrněné automobily,..., od lehkých polních děl až po obrovské protiletadlové zbraně a mohutné kanóny. (vzhledem ke znění originálu bych možná prohodil přívlastky - mohutné protiletadlové zbraně a obrovské kanony)


Citace :

Orig. p. 352
The stink, as usual, was awful. It wasn’t just the smell of coal gas and high explosive, it was the aberrant odour produced when a building was blown to smithereens. The smell of it wouldn’t leave her.”
MÁM: v IV.
Nejhorší ze všeho byl jako obvykle zápach – nejen štiplavá směs svítiplynu s trhavinou??, ale onen specifický puch patřící k rozvalinám, který ji v posledních měsících provázel na každém kroku.

HE bych nechal přeložené jako trhavina.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509378Verze : 0
MOD
Tour of duty bych asi překládal jako turnus. Trval myslím 200 letových hodin. Následovala dovolená.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509382Verze : 0
MOD
Tour of duty - běžně se v češtině používá spojení "operační turnus" nebo jen "turnus", u bombardovacích jednotek 200 hodin, po něm následovalo stažení k neoperační službě, například ke štábním funkcím či jako instruktor u výcvikových jednotek.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509441Verze : 0
MOD
Dobrý den, znovu děkuji všem!
Za osádku, turnus, vlastní osu a vše další!
Pokud bych tento zdroj uváděla v Poznámce překladatele, je vhodné poděkovat foru valka.cz jako celku nebo se uvádí Vaše přezdívky Smile


Příspěvek fóru posílám převodem - s poděkováním Smile


Daniela T
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509928Verze : 0
Když to teď ještě jednou čtu, tak by mělo být:

..ve zdraví přežil službu u operačně výcvikové jednotky v Lincolnshire...
_____________________________________

Co se týká ARP, tak jsem narazil na překlady jako "Výbor na obranu proti leteckým útokům" (Air Raid Precautions Committee) nebo "organizace pro ochranu
obyvatelstva před leteckými útoky". Ve Vašem překladu by se dalo použít i:

...K útvaru preventivních opatření proti náletům se přihlásila hned po invazi do Československa...
_____________________________________

Citace :

"worked in the Air Raid Precautions department at the Home Office"

Jak správně přeložit department jako složku ministerstva by nejlépe věděl RoBoT. Smile
_____________________________________

Citace :

Orig. (p. 295)
They walked along the Embankment to Westminster Bridge, where air-raid wardens were blowing their whistles and shouting that the scare was over. (odehrává se zkraje podivné války, ještě před začátkem samotných náletů)
MÁM:
"...vydali se podél Nábřeží směrem k Westminsterskému mostu, kde stáli náletoví dozorci??/ pozorovatelé?? s píšťalkami a oznamovali, že nebezpečí pominulo."

Air-raid wardens by se dalo přeložit jako "letečtí pozorovatelé" nebo "příslušníci letecké stráže" (aby to bylo blíž originálu; mám dojem, že slovo stráž se používalo pro obdobné jednotky v rámci Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války).
_____________________________________

Co se týká dalších překladů:

Women’s Land Army - Ženská pozemková armáda ? (jedná se o organizaci pro zajišťování ženské práce v zemědělství)

Women’s Royal Voluntary Service - Ženská dobrovolnická služba (podle Wikipedie existovala tato organizace pod uvedeným názvem - tzn. se slovem Royal - až od roku 1966)

Entertainment National Service Association - Zábavní organizace branných sborů

Co jsou zkratky LRP a HRP netuším
_____________________________________

Citace :

Pokud bych tento zdroj uváděla v Poznámce překladatele, je vhodné poděkovat foru valka.cz jako celku nebo se uvádí Vaše přezdívky

Bude stačit, když uvedete forum.valka.cz (nebo prostě www.valka.cz) Smile
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509929Verze : 0
MOD
Department = odbor (příp. oddělení, každý úřad i v Česku to má jinak, někdo má odbor členěný na oddělení, někdo oddělení na odbory, nicméně oficiální vládní terminologický slovník v době předsednictví EU uváděl slovo odbor jako primární)


Women’s Land Army - nebylo by lepší ženská zemědělská armáda, aby bylo jasnější, že pracovali na poli místo chlapů; pozemek může být i nezemědělský a navíc to napovídá, jako kdyby měly vyměřovat pozemky, ne je obdělávat Smile
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509930Verze : 0
MOD
Překlad názvu Empire Training School by správně měl znít: Říšská letecká škola. Pojem "říšský" však v našem prostředí působí rozporuplně.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509932Verze : 0
MOD

Citace - RoBoT :

Women’s Land Army - nebylo by lepší ženská zemědělská armáda, aby bylo jasnější, že pracovali na poli místo chlapů; pozemek může být i nezemědělský a navíc to napovídá, jako kdyby měly vyměřovat pozemky, ne je obdělávat SmileO tom jsem taky uvažoval a následně zavrhl, ale nakonec mi přijde, že tvůj návrh asi bude lepší. Smile
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509934Verze : 0
MOD
Neměl. U britských vojenských reálií se nepoužívá slovo říšský, ale imperiální. Netřeba vést diskusi o tom, zda jsou ta slova vlastně to samé, prostě takto se to používá. Viz např. britský Imperiální generální štáb. A ne tedy císařský či říšský.
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509939Verze : 0
MOD
LRP může být Long Range Patrol a znám ještě Lead Replacement Petrol, ale to je časově mimo.


HRP znám jako Human Resources Plannig
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#509946Verze : 0
MOD
Díky všem!!


U těch odborů a resortů skutečně ještě tápu...


A Ženská zemědělská armáda je pro mě novinkou Smile


Rozhodně souhlasím s "imperiální" namísto "říšskou"...


Skvěle zní Zábavní organizace branných sborů.


U Air Raid Wardens mám pozorovatele, ale změním na "příslušníky letecké stráže", jak navrhuje M. Smíšek.


To se to překládá Smile
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Britanii-preklady-terminu-prosba-o-radu-t170303#510095Verze : 0