Main Menu
User Menu

CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna)

     
Název:
Name:
Jana
Originální název:
Original Name:
Jana
Kategorie:
Category:
polní pekárna
Výrobce:
Producer:
Opravárenský závod týlové techniky (?), Chrudim /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR neznámé (patrně 2. polovina 60. let) / unknown (probably second half of the sixties)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
minimálně / at least 8
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.196R (?)
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
skladištní vůz PP-1 / PP-1 storage semitrailer:
- N-10S


výrobní vůz PP-2 / PP-2 production semitrailer:
- N-10S


pečný vůz PP-3 / PP-3 baking semitrailer:
- N-10S


expediční přívěs PP-4 / PP-4 despatch trailer:
- A3S


expediční přívěs PP-5 / PP-5 despatch trailer:
- A3S


skříňový přívěs PP-6 / PP-6 box-body trailer:
- A3S


skříňový přívěs PP-7 / PP-7 box-body trailer:
- A3S


skříňový přívěs PP-8 / PP-8 box-body trailer:
- A3S
Uživatelské státy:
User States:(?)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#350681Verze : 0
MOD
Jana


Polní mechanizovaná pekárna Jana byla pro potřeby Československé lidové armády vyvinuta v polovině šedesátých let. Na vývoji se podílelo Výzkumné a zkušební středisko 130 (Praha) a Výzkumný ústav CHEPOS (Praha). Do výzbroje měly být zaváděny od roku 1968. Všechny polní pekárny Jana byly z výzbroje Armády ČR vyřazeny k 31.12. 2002.


Pekárna byla určena pro zabezpečení výroby chleba na operačním stupni (vševojsková armáda, front). Po zmobilizování tvořila pekárna útvar o síle 40 vozidel a 220 vojáků, které byly organizovány do 4 výrobních oddělení, skladu surovin a chleba, dopravní čety a administrativně hospodářské skupiny. Potřebný prostor pro rozvinutí takového uskupení činil 125 x 75 metrů rovného terénu. Souprava mohla pracovat v rozmezí venkovních teplot -25°C až +45°C.


Veškeré zařízení mobilní pekárny bylo zabudováno v typizovaných návěsech N-10S a přívěsech A3S. Každý návěs měl svůj výkonný tahač T-138 NTt 4x4, přívěsy bylo možno zapojovat za libovolná odpovídající vozidla sloužící podle potřeby ještě k dalším účelům. Jádrem pekárny je výrobní vůz, v němž se připravuje kvas a těsto, a pečný vůz. K výrobnímu vozu se připojuje skladištní vůz, k pečnému vozu se střídavě napojují dva expediční vozy. Všechny vozy jsou vzájemně propojeny přechodovými můstky, skluzy nebo malými dopravníky, které jsou kryty nepromokavými spojovacími měchy. Po sestavení vozů tak vznikne krytá souvislá výrobní linka. Doba sestavení polní mechanizované pekárny zapracovanou obsluhou od odby příjezdu kolony do okamžiku připravenosti celé linky k provozu se pohybovala kolem 30 minut. Jednu soupravu bylo možné rozvinout na ploše zhruba 35 x 25 metrů.Popis mobilního kompletu - pekárny Jana
- určení pekárny: linka umožňuje kontinuální výrobu všech druhů formovaného chleba, s využitím zkrácené technologie


- provedení technologie: veškerá výrobní zařízení jsou v provedení "nerez" a "smalt"


- provozní možnosti:
    - vytváření a udržování pohyblivých zásob surovin na 48 hodin výroby
    - předehřívání mouky a příprava ostatních surovin, výroba kvasu na kontinuální kvasné lince
    - pečení chleba
    - ukládání, chladnutí, balení a expedice chleba
    - další pomocné operace


- soupravu polní mechanizované pekárny tvořily:
    - skladištní vůz PP-1
    - výrobní vůz PP-2
    - pečný vůz PP-3
    - dva expediční přívěsy PP-4 a PP-5
    - tři skříňové přívěsy PP-6, PP-7, PP-8PP-1
Upravený návěs N-10S pro skladování mouky a ostatních surovin (sůl, kmín, droždí, atd.) pro výrobu chleba. Propojuje se s výrobním vozem překrytým spojovacím můstkem.


Hlavní části PP-1:
- zdroj a rozvod el. energie
- naftové topení 12 AKN 5
- rošty pod proviant, nádoby na drožďovou suspenzi, nádoby na solný roztok, váha, vozík na 200 kg, bedny s náhradními díly a skladištní potřebyPP-2
Tento vůz postavený na bázi N-10S slouží k přípravě a výrobě kvasu a těsta. Po rozvinutí se s pečným vozem propojuje dvěma skluzy. Elektrické napájení (příkon 25 kW): akumulátory 24 V, 3 x 380V z vnější sítě, nebo mobil. zdroje


Hlavní části PP-2:
- kvasná linka
- těstová linka
- vodní hospodářství
- zdroje a rozvody el. energie
- ostatní příslušenství a zařízení


Technologické zařízení PP-2:
- míchací a prosévací zařízení
- dávkovací zařízení na mouku
- dávkovací zařízení tekutin
- šlehač
- zařízení na výrobu kvasu a zákysu, kvasné zařízení
- zařízení na srážení kvasu
- přečerpávací zařízení
- hnětač
- oddělovací zařízení, odchytávání do forem
- kynárna
- vodní hospodářstvíPP-3
Návěs typu N-10S sloužící k samotnému pečení chleba. PP-3 je vybaven průběžnou závěsnou pecí APN-10. Je vytápěna hořákem a opatřena příslušnou automatikou. Výkon pece se podle druhu vyráběného chleba a kapacity výroby reguluje volbou teploty pečení a rychlostí chodu dopravníku. Ten je tvořen dopravním řetězem, který unáší závěsné lavičky s trojformami pečným prostorem. Celkem prochází pecí 29 laviček, na kterých jsou uloženy vždy 4 trojformy. Vytápění pece je cyklometrické, t.j. nepřímé vytápění pečného prostoru, s využitím recirkulace spalin. Pro normální provoz se využívá naftový hořák, pro nouzový provoz se používá topeniště na pevná paliva. Teplotní pole se nastavuje tzv. podélnou a příčnou regulací. Elektrické napájení (příkon 6,3 kW) a rozvody byly stejné jako u PP-2.Hlavní části PP-3:
- pec APN-10
- stoly na olejování forem
- podélný dopravník
- vodní hospodářství
- zdroje a rozvody elektrické energie a vzduchotechnickým zařízením
- ostatní příslušenství a zařízeníPP-4 a PP-5
Expediční vozy byly postaveny na bázi přívěsů A3S a určeny pro chladnutí, skladování a rozvoz chleba. S pešným vozem se propojují pomocí krytého krátkého pásového dopravníku. Vozy jsou vybaveny kovovou etážovou konstrukcí pro ukládání mřížových palet s chlebem, zařízením pro pytlování chleba a dvěma skříňkami pro ukládání obalových materiálů a pracovních pomůcek. K zajištění intenzivnějšího chladnutí chleba jsou na přední venkovní straně expedičního vozu připevněny dvě větrací jednotky typu VJ 200, znichž vedou větrací kanály k různým místům etážové konstrukce pro ukládání palet s chlebem. Vzduch k ochlazení chleba je filtrován.Kapacita a výrobní možnosti kompletu Jana
- hodinová kapacita: 375 - 425 dávek chleba, t.j. 300 - 340 kg/h
- denní kapacita: 7000 - 8200 kg/den
- hmotnost l dávky chleba: 0,8 kg
- první chléb se vyrobí: za 6 hodin, od zahájení technologického procesu (výroby těsta)Výhody kompletu Jana
- může pracovat v libovolných teritoriálních podmínkách
- nenáročná obsluha a údržba
- pro provoz/výrobu vyžaduje pouze:


   * zdroj (nebo přísun) mouky a přísad
   * zdroj (nebo přísun) pitné vody
   * zdroj (nebo agregát) napájení 3 x 380 V
   * zdroj (nebo přísun) paliva (buď dieselu - jakékoli kvality nebo pevných paliv)


- vysoká mobilnost v krátkém časovém úseku
- nízké provozní náklady
upravil Martin Smíšek, 13.3.2010
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) -


CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) -


CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) -


CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#83552Verze : 0
Rozvinutá PMP.Zdroj : Prov-51-2/2 Náuka o proviantnom výstroji I.diel – predpis ČSĽA, Praha, 1985
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Rozvinutá PMP.

Rozvinutá PMP.
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Interiér skladového vozu.

Interiér skladového vozu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#351258Verze : 0
Na 1. národných leteckých dňoch v dňoch 16.-17.6.2007 v Piešťanoch bola v činnosti aj táto poľná pekáreň, patriaca multifunkčnému práporu Hlohovec (súčasť spoločnej logistickej podpornej skupiny Hlohovec) - v OS SR dochádza postupne k modernizácii výzbroja, hlavne u jednotiek predurčených do síl rýchlej reakcie NATO, takže aj táto technika bude postupne nahradená. Vozidlo Aktis na snímke nie je súčasťou pekárne.


Napečený chlieb bol 16.6. k dispozícii záujemcom zdarma, musím povedať že som bol prekvapený kvalitou.


(vlaste fota)
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Výrez z pôvodnej fotografie....

Výrez z pôvodnej fotografie....
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Rozvinutá poľná pekáreň počas 1. národných leteckých dňoch v Piešťanoch.

Rozvinutá poľná pekáreň počas 1. národných leteckých dňoch v Piešťanoch.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#224733Verze : 0
MOD
Zdroj:
Obrana lidu 1971, č. 26


ATOM 1976 č.6
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Interiér návesu PP1 - náves na skladovanie múky.

Interiér návesu PP1 - náves na skladovanie múky.
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Formy na pečenia chleba

Formy na pečenia chleba
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Rozvinutá poľná pekáreň JANA.

Rozvinutá poľná pekáreň JANA.
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Chlieb upečený v poľnej pekárni.

Chlieb upečený v poľnej pekárni.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#292546Verze : 0
Rozvinutá pekárna Jana.
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (archiv)

(archiv)
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Skladištní vůz PP-1 (archiv)

Skladištní vůz PP-1 (archiv)
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - Výrobní vůz PP-2 - technologická část k vedení kvasů (archiv)

Výrobní vůz PP-2 - technologická část k vedení kvasů (archiv)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#350686Verze : 0
MOD
Ve druhé čtvrtletí roku 1967 probíhaly v Zakarpatské oblasti SSSR srovnávací zkoušky polní mechanizované pekárny Jana s obdobným sovětským zařízením PVCh-1. "Cílem zkoušky bylo porovnat čs. a sovětskou konstrukci polních pekáren v provozu a zjistit, zda technické parametry odpovídají potřebám obou zúčastněných armád a zda lze polní pekárny jako technický prostředek unifikovat."Zdroje
1) Panuška, K.: S Janou v SSSR, Týl a zásobování, 1967

CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (Týl a zásobování)

(Týl a zásobování)
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (Týl a zásobování)

(Týl a zásobování)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#350688Verze : 0
MOD
Pár dalších snímků z provozu pekárny.
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (Československý voják)

(Československý voják)
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (Československý voják)

(Československý voják)
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (Československý voják)

(Československý voják)
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (Československý voják)

(Československý voják)
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (Československý voják)

(Československý voják)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#350725Verze : 0
MOD
K sobě připojené vozy PP-1 a PP-2.
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) - (Týl a zásobování)

(Týl a zásobování)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#350729Verze : 0
MOD
Diskuse
Potvrzuji pekárnu jako výsledek "krátkého googlování", pekárna se jmenovala JANA, šlo o dva návěsy, vzniklé úpravou a zástavbou vnitřního zařízení do standardizovaného návěsu N10S.
JANA-1: polní pekárna mechanická,
v soupravě dva návěsy: PP-2 výrobní vůz s kvasnou linkou, těstovou linkou, vodním hospodářstvím, zdrojem a rozvodem elektrické energie, vzduchotechnikou a dalším komerčním zařízením a PP-3 pečný vůz s průběžnou konveyerovou pecí, topení naftové, nepřímé, v nouzi i na pevná paliva. (Na fotce je jeden z těchto PP přívěsů...) Podle konfigurace zádi návěsu šly spojit dohromady...
Tahaly se za Tatrou 4x4
Několik otázek:
pokud byl PP-2 a 3, co byl PP-1?, snad skladový vůz (není součástí soupravy)
pokud byl N10S standardizovaný návěs, jaké byly další varianty (kromě výdejny/ohřívárny stravy, jídelny a noclehárny, jaké bylo jejich označení?
CZK - Jana (polní mechanizovaná pekárna) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#61756Verze : 0
Další fotografie je k vidění na této stránce:


www.militaryvehicles.cz


Mě navíc na první fotografii zaujal návěs (pravděpodobně) stejného typu, stojící vedle (škoda, že snímek není širší Crying or Very sad ). zdá se mi totiž, že má jiné uspořádání "šály" okolo zadního čela. Zajímalo by mě, jak to vypadalo spojené, jestli tam byla nějaká konstrukce, plachta, či co.


PP-1 - z logiky věci vyplývá, že by skutečně něco takového mělo/mohlo existovat, také mě ale nenapadá, co by to mohlo být. Sklad? No, nevím, kdybych konstruoval polní pekárnu Cool, asi bych, minimálně při přidělování označení, začal PEKÁRNOU, nikoliv skladem... Možné je ale všechno, třeba to tak z krycích důvodů bylo Laughing .


Každopádně ja taková PolníPekárna Janička První užitečné zařízení, takhle v lednu určitě čajík bromík Confused a teptá houstička k tomu chutnají dvojnásob.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#83547Verze : 0
Na stránkách Vojenského muzea v Králíkách je tato souprava uvedena ve složení:


Pekárna polní mechanická JANA–1
- pečný vůz (N10S)
- skladištní vůz (N10S)
- výrobní vůz (N10S)
- přívěs skříňový (A3S)
- tahač Tatra 148


Zvláště bych chtěl vypíchnout Arrow ten "skladištní vůz", nikde to není napsané, ale to by MOHL být ten PP-1. A máš to imperialisto, na prvním místě možná přece jen ten sklad Shocked ...


Bohužel jsem se zatím do tohoto muzea na prohlídku nedostal, ale určitě to napravím a to by v tom byl čert, abych to nezjistil.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#83554Verze : 0
Chcel by som len podotknut, ze Aktis a kontajnery ISO1C neboli na 1. NLD 2007 v zostave pekarne. Na 1. NLD bola polna pekaren JANA len na ukazky pre verejnost. Za nou boli rozmiestnene polne kuchyne, ktore zabezpecovali stravovanie ucastnikov NLD. Kontajner bol pre potreby polnych kuchyn. Aktis bol urceny na prevozy rozneho druhu, primarne vsak v prospech polnych kuchyn. Jedina uloha ktoru pre polnu pekaren mohol Aktis plnit bol dovoz pitnej vody, ta sa vsak vozila pre vsetkych naraz a nie len pre pekaren.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#277329Verze : 0
Dávam na zváženie zmenu názvu na : PMP JANA - Poľná mechanizovaná pekáreň.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#351259Verze : 0

Citace - Martin Smíšek :

Ve druhé čtvrtletí roku 1967 probíhaly v Zakarpatské oblasti SSSR srovnávací zkoušky polní mechanizované pekárny Jana s obdobným sovětským zařízením PVCh-1. "Cílem zkoušky bylo porovnat čs. a sovětskou konstrukci polních pekáren v provozu a zjistit, zda technické parametry odpovídají potřebám obou zúčastněných armád a zda lze polní pekárny jako technický prostředek unifikovat."Zdroje
1) Panuška, K.: S Janou v SSSR, Týl a zásobování, 1967Sice trochu opožděná nicméně vzhledem k názoru kolegy Buka snad i pro ostatní zajímavá otázka - je známo jak toto srovnání dopadlo?
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#379766Verze : 0
To bohužel nevím.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#379769Verze : 0
MOD
vzhledem k tomu, že mám maturu zrovna z pekařiny, tak mě zaujal výraz "průběžná konveyerová pec". V tomto případě se jedná o zbytečnou zplácaninu z angličtiny (doporučuji najít si výraz conveyer ve slovníku).
I když konvejerová zní úžasně, jedná se o běžný typ užíváný ve většině pekáren.
Je to hezky česky průběžná pásová pec Wink


PS: Omlouvám se, z popisu vyplývá že se to dá přeložit průběžná dopravníková (i to jde napsat hezky česky). Záleží na volnosti výkladu slova pás.


Nemá někdo lepší fotky vnitřku toho pečícího vozu, tedy té pece? Docela mě zaujala, není to tak standadtní jak jsem myslel. Protože na ten výraz jsem narazil v paličově příspěvku a nevšiml jsem si, že výše je uveden její popis. Takže bych se opravil není to zcela standardně užívaná pec (aspoň podle popisu, pokud je správný). Jestli je popis správný, mohlo by se lépe označit jako průběžná závěsná pec (analogicky s běžně používanou průběžnou závěsnou kynárnou fungující obdobně).
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#379772Verze : 0
MOD
Díky, opravil jsem to. Soudruzi asi někde udělali chybu. Já se v pekárnách nevyznám, takže jsem to nemohl terminologicky poladit. Tak to halt chodí, když někdo něco přebere z AJ do RJ (конвейер) a odsud pak do ČJ. Shocked
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jana-polni-mechanizovana-pekarna-t16989#379774Verze : 0
MOD