Main Menu
User Menu

vojenská karta - kontrola přeluštění

Diskuse
Dobrý den,
potřebuji poradit, zda sem správně přečetl vojenskou kartu mého pra-pradědečka Františka.Co je pochodový pluk?


Dá se říci, že 4. náhradní rota je vlastně 4. rota 1. praporu?
5. marškompagnie je 1. rota 2. praporu?


Jde mi o to zjistit v jakém praporu 18 IR. František působil..
13.6.1915 František byl tříděn a odveden na vojnu v Hradci Králové a byl shledán způsobilým k domobranecké službě se zbraní a byl zařazen do společného vojska.


13.6.1915 Enigeteil 13 .6. 1915 zur IV. Erz. (ersatz) Kom. (kompagnie)
Přidělený 13. června 1915 k 4. náhradní rotě.


25.6.1915 Termín dostavení se k vojenské službě. Jmenovaný má tudíž nastoupit vojenskou službu a dostavit se k c. a k. okresnímu doplňovacímu velitelství Hradec Králové.16.8.1915 Präsentiert 16. / 8. 1915 zum landsturm dienste M.B.
Prezentován 16.8.1915 ke svému pochodovému praporu.21.11.1915 Transf 21. 11. 1915 zur 5. MK. XVII. / 18 MB
Přeložen 21. listopadu 1915 k 5. marškompagnii (pochodové rotě), (asi převrácené) 18. pěší pluk, 17. pochodový pluk.10.4.1916 Transfiert 10./4.1916 zur 5. / XXI. M. Komp (marschkompagnie)
Přeložen 10.4.1916 z 5. roty do 21. pochodového pluku6.5.1916 Gefreiter 6. / 5. 1916 behördert von Lstm (Landsturmmann).
povýšen 6. května 1916 z prostého vojáka na svobodníka
27.11.1916 Tranfiert 27.11.1916 zur 9. feldkompagnie
přeložen 27.listopadu 1916 k 9. polní rotě21.3.1917 Transfiert 21.3.1917 zur 3. / XXVIII M. Komp.
přeložen 21.3.1917 k 3. rotě / 28. pochodovému pluku11.9.1917 Transfiert 11.9.1917 ??? ??? -, - zur III. / 18. Reservekompagnie
přeložen 11.září 1917 ??? ??? -, - k III. / 18. Rezervní rotě22.11.1917 Transfiert 22./11. zur 11. Feldkompagnie
přeložen 22. listopadu 1917 k 11. polní rotě26. 2. 1919 Na základě výnosu ministra národní obrany přes. č. 1600 z roku 1918 propuštěn na trvalou dovolenou.


21.12.1919 Přejmenován pěší pluk č. 18 na pěší pluk č. 415.12.1920 Považován za odvedeného na základě klasifikace A a převeden do 1. zálohy odvodní ročník 1920/1905 jako pěšák čestný, svobodník v záloze.31.12.1933 Propuštěn z branné moci po splnění branné povinnosti od 4. pěšího pluku „Prokopa Velikého“ náhradní prapor Hradec Králové.Děkuji za pomoc..
URL CZ: https://www.valka.cz/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#498885Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#498885Version : 0
.
URL CZ: https://www.valka.cz/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#498886Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#498886Version : 0
Roty se číslují průběžně v celém pluku (1.-16. rota, přičemž 1.-4. je I. prapor, 5.-8. je II. prapor atd.), pluk má normálně čtyři prapory, z nichž tři zpravidla bojovaly v rámci pluk (u IR 18 na východní frontě) a jeden zvlášť (u IR 18 to byl II. prapor, v rámci horské brigády bojoval nejdříve v Srbsku a od roku 1915 na italské frontě).

"zur 5. MK. XVII. / 18 MB" = k páté pochodové rotě (5. MK = marschkompanie) 17. pochodového praporu 18. pěšího pluku (XVII. / 18 MB = 17. maršbatalion 18. pěšího pluku).

Analogicky v dubnu 1916 přiřazen k 5. rotě 21. pochodového praporu a v roce 1917 k 3. rotě 28. pochodového praporu 18. pěšího pluku (to znamená že se mezi tím vždy dostal zřejmě od bojové jednotky opět do zázemí, ať už jako zraněný, nemocný nebo jinak, případně s ní ani neodešel a byl později zařazen do dalšího pochodového praporu).

Pochodové jednotky (v tomto případě prapor, i když je poněkud neobvyklé aby měl více než 4 roty) byly vysílány k doplňování jednotky na frontě zhruba každý měsíc (17. v pořadí proto odpovídá zhruba prosinci 1916, atd...). Do které části pluku byl zařazen po příchodu na frontu z toho ovšem nelze usoudit, protože pochodové prapory se zpravidla rozdělily do jednotlivých rot podle potřeby, aby doplnily jejich stav, výjimečně zůstaly v celku jako jeden prapor pluku.

Příští rok se snad dočkáme knihy popisující celé působení IR 18 za první světové války, takže tam se dozvíte podrobnosti Wink
URL CZ: https://www.valka.cz/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#499139Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#499139Version : 0
Velice děkuji!


Z udělení bronzové medaile za statečnost 15. armádním sborem v roce 1916 se dá tedy říci, že byl součástí:


15. armádní sbor, 50. pěší divize, 3. horská brigáda / II. prapor 18. pěšího pluku takže italská fronta.??? 29.12.1916 ???
??? ??? Besondesr ??? ???
??? ??? ??? ??? ??? ???
Brozene Tapferkeit Medaile
??????????? k.k.l.j.r. ???
Am? 1. Juli 1915? (1916?) 15. korpskomando Befall
No. 42 ??? 29.12.1916 K. ü. K. 15. Korpskomando


Ano snad se dočkáme již brzy knihy..
URL CZ: https://www.valka.cz/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#499142Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#499142Version : 0
Ano, zřejmě sloužil aspoň nějakou dobu u II. praporu. Pokud šel ale na frontu celkem 3x s různými pochodovými formacemi, mohl jít pokaždé k jiné jednotce, klidně jednou do Itálie a jednou do Haliče... Vyznamenání se tedy podle listiny vztahuje buď k 29.2.1916 (psáno tehdy obvyklým způsobem 29./2.), nebo 1.6.1916 (i když tam taky vidím 1915 - bez přeluštění toho textu kolem z toho ale moudřejší nebudeme).
URL CZ: https://www.valka.cz/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#499144Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojenska-karta-kontrola-prelusteni-t165267#499144Version : 0