Main Menu
User Menu

Jaroslav Hudský: Klášterní Hradisko 1914-1918

Diskuse
     
Název knihy:
Name of the book:
Klášterní Hradisko 1914-1918
Autor:
Author:
Jaroslav Hudský
Místo vydaní:
Published in:
-
Nakladatelství:
Publisher:
Signum belli 1914
Rok vydání:
Year of Publication:
2012
Počet stran :
Pages:
132
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
http://1914.valka.cz/doc/obsah_stripky.jpg
Anotace:
Anotation:
Na každý den války připadá několik tisíc padlých mužů na frontách. Svou tragickou daň si však konflikt vybral i v zázemí. Jednou z nejviditelnějších a nejbolavějších ran do života lidí hluboko za frontou byl vznik válečných nemocnic a okamžitý prudký růst jejich kapacit. Jedna z největších v Českých zemích vznikla z původní Posádkové nemocnice č. 6 v Olomouci na Klášterním Hradisku a zanedlouho se rozrostla prakticky po celém městě. Během války jí prošly statisíce vojáků, přes 3 000 jich z ní už nevyšlo - ostatním se však podařilo zranění a nemoci přežít. Tato publikace mapuje činnost olomoucké válečné nemocnice a jejích lékářů ve válečných a těsně poválečných letech na základě archivních materiálů, dobového tisku a dochovaných fotografií.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Jaroslav-Hudsky-Klasterni-Hradisko-1914-1918-t146465#470167Verze : 0
Případně dovezu v sobotu 16. března 2013 do Prahy na Military burzu.
URL : https://www.valka.cz/Jaroslav-Hudsky-Klasterni-Hradisko-1914-1918-t146465#472426Verze : 0