Main Menu
User Menu

Členství v SA

Diskuse
Dobrý den,


zajímalo by mě, co to vlastně znamenalo být členem SA. Člověk, o kterého se zajímám byl od listopadu 1933 členem SA a já nevím, co si o tom myslet a jaký vlastně byl jeho vztah k nacismu. Bylo to tehdy mezi mladými studenty německých univerzit běžné (narozen 1909), nebo šlo naopak o přesvědčeného nacistu? Co takové členství obnášelo a co tím člověk o sobě říkal, k čemu si tím pomohl? Znamenalo členství v SA také, že byl členem NSDAP nebo to spolu nijak nesouvisí?


Děkuji za každý náhled.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454000Verze : 0
SA byly Sturmabteilung - polovojenská organizace NSDAP určená k rozbíjení schůzí ostatních stran a k ochraně vlastních členů, zastrašování každého, kdo byl chápán jako politický či ideový odpůrce. Kromě přesvědčených nacistů tam sice mohli být i dobrodruzi, přilákaní možností si do někoho praštit, ale členství v NSDAP se rozumělo samo sebou. Po roce 1934, kdy bylo při Noci dlouhých nožů odstraněno jejich příliš samostatné vedení, byly SA podřízeny SS.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454001Verze : 0
MOD
Samozřejmě jsem SA na wiki nastudoval, nelze se odtud ale například dozvědět, nakolik bylo členství dobrovolné, nakolik se od mladých lidí očekávalo, jaké výhody si tím mohli zajistit atd. Rád bych pochopil, co tehdy motivovalo mladého vzdělaného člověka, aby do podobné organizace vstoupil.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454004Verze : 0
Vážení,
z českých textů je snad nejvýstižnější popis od "Norka" - cituji: "SA (Sturmabteilung)
Počátky této organizace sahají do podzimu roku 1920, založena Adolfem Hitlerem pod názvem Ordnertruppen (pořádkové oddíly). Hlavní náplní byla osobní ochrana vůdce, udržování pořádku na partajních schůzích a samozřejmě také narušování schůzí opozičních stran, zejména komunistů a sociálních demokratů. Později došlo k přejmenování na Sturmabteilung, zkráceně SA. Organizace byla přechodně zakázána od dubna 1924 do března 1925, z tohoto důvodu byla v tomto období přejmenována na Frontban. SA byly zakládány po celém Německu a skládaly se z několika Gruppen, které se skládaly z Brigaden a ty tvořily Standarten. Standarten SA působily v každém větším městě v Německu a dále se mohly dělit na Sturmbanne a Stürme. Organizace zanikla s koncem války…"


Zdroj
https://www.u-norka.cz/?page_id=1012
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454005Verze : 0
MOD
Děkuji za odpovědi, nejde mi, ale příliš o encyklopedická fakta (Tedy co bylo SA, jak se vyvíjelo a jaká byla jeho organizační struktura...) To všechno se lze na netu většinou dočíst. Zajímá mě spíš jaká byla motivace vstoupit do SA, co tím člověk získal a ztratil, jaký postoj tím demonstroval. Člověk, o nějž se zajímám, do SA jen těžko vstupoval s vidinou rvačky s komunisty, šlo spíš o kariérní důvody nebo dělal, protože to bylo tehdy normální a všichni v jeho okolí byli možná také členy. To by mě zajímalo.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454008Verze : 0
Ono je těžko soudit dnešníma očima a pohledem mírumilovného Čecha co někoho vedlo k členství v SA. Faktem je, že členství bylo zcela dobrovolné a že to byl spolek pěkné sebranky. Co tam pohledával vzdělaný člověk těžko říci. Možná, že to bylo jako u náboženského poblouznění, kdy se člověk vzdá všeho a vstoupí třeba do kláštera. Takže ten dotyčný třeba podlehl "kouzlu Hitlera" a nabyl dojmu, že je třeba takto posloužit "věci". V každém případě se dá předpokládat, že to byl zarytý nacista.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454009Verze : 0
MOD
Vážený kolego Eldamri,
otázka dobrovolnosti "členství" v SA je jaksi mimo mísu. V dvacátých letech minulého století neměla nově vzniklá NSDAP na "růžích ustláno". K službě do SA byly vyzváni (se hlásili) jen vybraní jednotlivci z řad Národně socialistické německé dělnické strany.


Stručně řečeno: V tomto období byla služba v SA chápána jako čestný stranický úkol.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454010Verze : 0
MOD
A bylo tomu tak i na podzim 1933, tedy v době, kdy byla NSDAP již u moci?
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454011Verze : 0
Ano! Vstup do politické strany (NSDAP) byl dobrovolný.


Ano! Pouze partaigenosse mohl býti vybrán k službě v Sturmabteilungen der NSDAP (SA), nebo v Schutzstaffel der NSDAP (SS).


P. S.
Prosím nezaměňovat s jednotkami Waffen-SS.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454014Verze : 0
MOD
Děkuji za odpověď. Ještě mě zajímá, členství v KSČ bylo také dobrovolné, ale mnohdy otevíralo lecjaké dveře. Je podle vás pravděpodobné, že by někdo vstupoval do NSDAP a SA v roce 1933 pouze z kariérních důvodů, aniž by byl přesvědčeným nacistou? Třeba s vidinou možnosti vyučovat na vysoké škole.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454016Verze : 0
Vážený pane kolego,
pořád směšujete členství ve straně s příslušností k SA - proč?


Nyní k vaší otázce
Dle mého názoru, po roce 1932 mohlo k vstupu do strany (NSDAP) dojít i z prospěchářských (kariérních) důvodů. Dle mého názoru, všichni straníci (NSDAP) byly přesvědčenými nacisty. Lze předpokládat, že tak dělo i řadách učitelstva.


Teprve po válce většina Němců tvrdila, že v straně nebyla, nebo byla stranicky vlažná.


Dle mého názoru, vybraní straníci NSDAP pověření stranickým úkolem sloužit v oddílech SA, nebo SS, byli plně vytíženi a jejich služba neumožňovala provozovat druhé zaměstnání.


Shrnutí
Straník (NSDAP) v aktivní službě v SA, nemohl zároveň pracovat v civilním sektoru!
Straník (NSDAP), bývalý příslušník SA, mohl svoji stranickou příslušnost zneužívat k snazšímu kariérnímu postupu v civilním zaměstnání.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454021Verze : 0
MOD
Členství ve straně směšuji s příslušností k SA proto, že jsem z Vašich příspěvků pochopil, že členství ve straně bylo nutnou podmínkou k možnosti být také příslušníkem SA, ale asi jsem se jen nevyjádřil přesně. Děkuji za odpovědi, myslím, že mám jasno.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454022Verze : 0
Myslím že se Jirka plete, členové SA měli samozřejmě svá běžná civilní povolání a to po většinu doby. Jen malá část byla po převzetí moci placena (nijak zvlášť, ale byla krize takže i to bylo zřejmě dobré). Placena byla obecně jen část velitelského sboru. Takže samozřejmě stejně jako členství v NSDAP bylo pro řadu lidí stupínkem ke kariéře, stejně to bylo i s čelenstvím v SA. Postup byl jasný, nejdříve se musel dotyčný stát členem NSDAP, pokud pak vyhovoval a měl zájem (musel mít určitou fyzickou zdatnost a věk) mohl být přijat do SA, to nebyla nijak výběrová organizace ani před ani po roce 1932, členové SA původně chránili schůze a shromáždění své strany a byli to lidé vybíraní spíše pro fyzickou zdatnost, než pro nějaké intelektuální schopnosti (na rvačku víc v podstatě nepotřebovali), později se z bich stala masová organizace která měla jako jeden z účelů i základní výcvik (to později převzala RAD), protože německá armáda neměla vycvičené brance. Existovala i marine SA pro námořnictvo. Armáda ale o lidi z SA zájem neměla a trvala na tom že jedinou ozbrojenou složkou má být WH- Další činností SA bylo například tvořit pořádkové oddíly které teoreticky podléhaly OrPo, v reálu ale svým místním velitelům, v počátku převzetí moci se z nich rekrutovali i stráže v koncentračních táborech (byly po pár měsících nahrazeny).
K tomu vstupu do SA, v roce 1933 rozhodně nemohl nikdo tvrdit že si myslel že jde ke skautům, SA bylo dobře známo a jeho pověst byla i u němců dost pochybná. Srovnání je asi jako u nás KSČ a LM, těžko se dalo třeba v roce 1970 tvrdit že ten kdo vystudoval a vstoupil do KSČ a následně do LM nevěděl do čeho leze. Samozřejmě že SA byli z pohledu tehdejšího "přesvědčenější" straníci, protože na rozdíl od běžných členů, se více angažovali. Nakonec právě z SA vyšli i SS (to byla původně jednotka uvnitř SA). Takže tvá otázka, jaký byl vztah někoho kdo v listopadu 1933 vstoupil do SA k nacizmu má jasnou odpověď, jeho vztah byl nadstandardně kladný. Rozhodně to nebyl někdo kdo tam šel "aby měl klid". Na některé státní zaměstnance mohl být tlak aby vstoupili do NSDAP, ale vstup do SA byl rozhodně dobrovolný. Takže ten člověk byl zřejmě přesvědčený nacista.
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454023Verze : 0
Mimochodem, v původní SA (před rokem 1932) byla převaha lidí z dělnických profesí a jedním z důvodů snížení moci SA v "noci dlouhých nožů" bylo i to že se tito členové domáhali slíbených sociálních reforem (stejných jako měli v programu komunisté), nebyl to důvod jediný, ale jeden z několika. Později se SA stala v podstatě okrajovou organizací a jeho vliv se opět zvýšil až s budováním volkssturmu
URL : https://www.valka.cz/Clenstvi-v-SA-t139568#454024Verze : 0