Main Menu
User Menu

SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider]

9K714 Ока

     
Název:
Name:
9K714 Oka
Originální název:
Original Name:
9K714 Ока
Kategorie:
Category:
operačně-taktický raketový systém
Výrobce:
Producer:
Votkinský strojírenský závod, Votkinsk /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1979-DD.MM.1987
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
střely / missiles: 208
odpalovací zařízení / missile launchers: 106
nabíjecí přepravníky / transloaders: 88
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.197R
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M714
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9P71
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
?
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9T230 (nabíjecí přepravník)
9T240 (přepravník raket)
9V96 (stanice údržby a oprav)

súprava náhradných dielov pre podvozkovú a nadstavbovú časť techniky ZIP G 714
súprava náhradných dielov ZIP 9F86 pre bojové prostriedky
súprava náhradných dielov pre bojový nosič 9M714
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9M714 UV (učebno-výcviková raketa)
9N74K UV (učebno-výcviková hlavica)
9M714 GVM (rozmerovo hmotnostný ekvivalent rakety)
9N74k GVN (rozmerovo hmotnostný ekvivalent hlavice)
9F633 (trenažér)
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
kód NATO: SS-23 Spider
ďalšie označenie: OTR-23

Článok 9K714 Oka / SS-23 Spider
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#545216Verze : 0
MOD
V rámci delenia majetku medzi Českou Republikou a Slovenskou republikou, boli na Slovensko dodané tieto súčasti:
- 2 ks odpaľovacieho zariadenia 9P71
- 2 ks nabíjacích prepravníkov 9T230
- 2 ks prepravníkov 9T240
- 6 ks bojových nosičov 9M714 (raketový nosič)
- 6 ks bojových hlavíc 9N74K
- 1 ks raketový nosič 9M714 UV (učebno-výcvikový)
- 1 ks hlavice 9N74K UV (učebno-výcviková)
- 1 ks raketového nosiča 9M714 GVM (hmotnostný ekvivalent)
1 ks hlavice 9N74K GVM (hmotnostný ekvivalent)
- 1 ks trenažér 9F633
- súprava náhradných dielov pre podvozkovú a nadstavbovú časť techniky ZIP G 714
- súprava náhradných dielov ZIP 9F86 pre bojové prostriedky
- súprava náhradných dielov pre bojový nosič 9M714


Bojové hlavice a bojové nosiče boli delené v pomere 2:1, ostatný materiál v pomere 1:1. Z dôvodu nedeliteľnosti zostala kontrolná a preverovacia stanica kompletu v ČR.


Zdroj:
Suchý, Daniel: Slovenské SS-23, Apológia 2000 / 06
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#484933Verze : 1
MOD
9K714 Oka z výzbroje slovenské armády.
SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] -


SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#104322Verze : 1
MOD
Odpalovací zařízení 9P71 systému 9K714 Oka provozovaného v řadách české armády u 6. raketového pluku.
SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] -


SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] -


SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#104323Verze : 1
MOD
Dvojice odpalovacích zařízení 9P71 systému 9K714 Oka (VPZ 353 01-68 a 358 47-92), Vojenské technické muzeum Lešany, 2010.vlastni foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#361415Verze : 2
MOD
Odpalovací zařízení 9P71 (VPZ 358 61-30), Vojenské historické muzeum, Piešťany.
SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] - Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010

Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010
SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] - Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010

Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010
SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] - Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010

Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010
SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] - Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010

Foto: Vlastná návšteva vo vojenskom múzeu Piešťany, 29.5.2010
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#370367Verze : 2
MOD
Odpaľovacie zariadenie 9P71 kompletu 9K714 Oka, exemplár Vojenského historického múzea Piešťany.


Zdroj: archív autora

SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] - Odpaľovacie zariadenie 9P71 kompletu 9K714 OKA

Odpaľovacie zariadenie 9P71 kompletu 9K714 OKA
SOV - 9K714 Oka [kód NATO: SS-23 Spider] - Odpaľovacie zariadenie 9P71 kompletu 9K714 OKA

Odpaľovacie zariadenie 9P71 kompletu 9K714 OKA
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#682970Verze : 0
MOD
Diskuse
Malé upřesnění:
- k nosiči 9M714: Přechodový úsek patřil jen k hlavici 9N63, byl v kompletu 9M714B. Ostatní hlavice (K,F) se připojovaly přímo na raketový nosič.
- ke kompletu 9K79: osádka 9P129 byla čtyřčlenná.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#141468Verze : 1
Narazil jsem na fotku popisu Oky z Lešan (obr. IMG_4967), nesedí mi tam způsob navádění hlavice na cíl. Radiolokační byl zapalovač - iniciace výmetu submunice, ale ne způsob navádění na cíl. Stejně tak se nedá mluvit o nějakém družicovém systému navádění GLONASS, alespoň u hlavic klasických kazetových, které byly v užívání ČSLA. Raketa a hlavice (ta v koncové fázi letu po oddělení od nosiče) žádné signály za letu nepřijímala, řídila se zjednodušeně řečeno "programem letu" spočítaným počítačem OZ a nastaveným do raketového nosiče před odpálením. Pokud by nějaké signály přijímala, byla by zjistitelná protivníkem. Z tohoto pohledu informace o systému překonávání protiraketové obrany protivníka pravdivá je. Raketa a hlavice si k cíli letěla po svém a z vnějšku nijak řízena nebyla.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#361542Verze : 0

Citace - mikPetr :

Pokud by nějaké signály přijímala, byla by zjistitelná protivníkem.Ako zistí protivník pasívny prijímač? Informácie prijíma napr. každý rádioprijímač a nič späť nevyžaruje. Rovnako pracujú aj GPS prijímače - na družicu nepotrebujú vysielať nič, spracovávajú len prijaté informácie, ktoré sa vysielajú plošne, bez ohľadu na prijímateľa. To znamená že pokiaľ by bola vybavená prijímačom systému GLONASS, tak informácie o svojej polohe mohol kľudne riadiaci software používať na korigovanie letu pre dosiahnutie čo najväčšej presnosti v cieli.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#361563Verze : 0
MOD
Dva problémy:
1. Jistě, že hlavice která má jen přijímač je nezjistitelná, zjistitelný je zdroj (družice)

Je to podobné, jako když se tvrdí, že "rušíme vysílač ten a ten" Smile nikoli - rušeny jsou jen přijímače daného vysílání, zpravidla překrytím signálu šumem

2. Hlavice: Sověti uvádějí, že existovaly hlavice s koncovým RL navedením, ale neuvádějí, že by se vyvážely. Takže u nás byly zřejmě jen s inerciálním navedením do místa dopadu.

Dokonce uvádějí, že se na systému OKA-U pracovalo na možnosti "přeprogramování cíle" za letu, případně o korekci letu pomocí optického kanálu. Ale práce nebyly dokončeny v souvislosti s rozpadem SSSR.

Zdroj: Viktor Malginiov: Monografie Raketový komplex Osa
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#370397Verze : 0
MOD
Rusky dokument na youtube.com


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K714-Oka-kod-NATO-SS-23-Spider-t12619#374257Verze : 0
MOD