Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 11 [1923-1938]

11th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 11
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1923
Předchůdce:
Predecessor:
Lehký dělostřelecký pluk 11
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 411
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-31.12.1937 11. polní dělostřelecká brigáda
DD.01.1938-DD.09.1938 11. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-25.09.1938 Košice, Malé dělostřelecké kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.01.1923-DD.12.1923 Černík, Vojtěch (Podplukovník)
DD.12.1923-DD.03.1930 Konopik, Karel (Plukovník)
DD.03.1930-DD.02.1933 Bartoš, Josef Ladislav (Podplukovník)
DD.02.1933-DD.09.1934 Bartoš, Josef Ladislav (Plukovník)
DD.09.1934-DD.09.1936 Dvořák, Vladimír (Podplukovník)
DD.09.1936-DD.10.1937 Rychlík, Viktor (Plukovník)
DD.10.1937-DD.09.1938 Sembratovič, Roman (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1921-25.09.1938 velitelství pluku*
01.01.1921-25.09.1938 I. dělostřelecký oddíl
01.01.1921-25.09.1938 II. dělostřelecký oddíl
DD.10.1924-25.09.1938 III. dělostřelecký oddíl
01.01.1921-DD.09.1933 náhradní baterie
DD.09.1933-25.09.1938 náhradní oddíl
DD.03.1938-25.09.1938 Asanační rota 11
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
Vzniká na základě výnosu MNO čj.540.560-dělostř.1922.
* Součástí velitelství pluku byla hospodářská správa, technická správa a spojovací četa (od září 1933 spojovací baterie).
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, skupina meziválečná, fond Dělostřelecký pluk 11
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha. Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-11-1923-1938-t120651#413799Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Artillery-Regiment-t120651#413799Version : 0
MOD
Patrně dělostřelecký pluk v Košicích. Můj praděd Karel Zlámal (2. řada, šestý z leva) z Dluhonic zde vykonával službu mezi lety 1935 až 37.
URL CZ: https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-11-1923-1938-t120651#561228Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Artillery-Regiment-t120651#561228Version : 0
Další fotografie
Dělostřelecký pluk 11 [1923-1938] - Nedatovaná fotografie snad téhož oddílu

Nedatovaná fotografie snad téhož oddílu
Dělostřelecký pluk 11 [1923-1938] - Druhý oddíl, tzv. Stará pára, 1936

Druhý oddíl, tzv. Stará pára, 1936
URL CZ: https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-11-1923-1938-t120651#626189Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Artillery-Regiment-t120651#626189Version : 0