Main Menu
User Menu

CZK - Ženijní normální náloživo používané v AČR

Ženijní náloživo používané v AČR se využívá k trhacím pracím a ničení objektů, mostů, železničních zařízení a jiných strategických objektů, k zřizování zátarasů a průchodů v zátarasech. Dělí se na normální náloživo a speciální náloživo.Normální náloživo:
- 75g tritolová náložka,
- 200g tritolová náložka (lisovaná nebo prostřikovaná),
- 400g tritolová náložka (lisovaná nebo prostřikovaná),
- 1kg tritolová náložka (bezobalová, prostřikovaná),
- 3kg tritolová náložka (bezobalová, prostřikovaná),
- šupinkový tritol,


Rozměry jednotlivých náložek:
- 75g tritolová náložka je tvaru válečku délka 7 cm a průměr 3 cm.
- 200g tritolová náložka je tvaru kvádru délka 10 cm, šířka 5 cm a výška 2,5 cm,
- 400g tritolová náložka je tvaru kvádru délka 10 cm, šířka 5 cm a výška 5 cm,
- 1kg tritolová náložka je tvaru kvádru délka 13 cm, šířka 5,2 cm a výška 10,6 cm,
- 3kg tritolová náložka je tvaru kvádru délka 23,5 cm, šířka 6 cm a výška 14,5 cm,Náložky 75g, 200g a 400g lisovaného typu jsou baleny do voskovaného papíru a po zabalení jsou parafínovány. Náložky výše uvedené hmotnosti prostřikovaného typu, jsou vyrobeny metodou prostřikování šupinkového nebo kusového tritolu roztavenou směsí tritolu a chemlonu, který zde plní funkci pojidla. Nejsou po výrobě baleny do voskového papíru, ale jsou parafínovány.


Náložky 1 kg a 3 kg jsou pouze prostřikovaného typu. Nemají povrchovou ochranu, jen rozbuškové jímky jsou chráněny voskovanými nálepkami s údaji o druhu a sérii.


Pro vložení a pevné uchycení rozbušek do náložek slouží tzv. rozbuškové jímky. Jsou ve své horní části opatřeny bakelitovými šroubovými vložkami se závity. Závity umožňují zašroubování rozbuškových šroubů a tím pevné uzavření rozbušky (bleskovicové počinky) v rozbuškové jímce. V horní části rozbuškového šroubu se pak nachází otvor pro vedení zápalnice nebo bleskovice, která je uvnitř jímky pevně spojena s rozbuškou (bleskovicovou počinkou). Náložky 75g, 200g a 400g jsou opatřeny jednou rozbuškovou jímkou. Náložka 1kg je opatřena dvěma rozbuškovými jímkami a náložka 4kg má jímky tři.


U náložek 200g, 400g, 1kg a 3kg prostřikovaného typu jsou v rozbuškových jímkách zalaborovány počinová tělíska z 5g trhaviny pentrit Np 10. U náložek 200g a 400 g je použitý flegmatizovaný pentrit a u náložek 1kg a 3kg je použitý pentrit lisovaný. Počinové tělísko z pentritu je výrazně citlivější proti vnějším vlivům a proto urychluje přenos detonace mezi rozbuškou (bleskovicovou počinkou) a samotnou náložkou.


Náložka 75g je vzhledem ke svému tvaru válečku a rozměrům vhodná jako počinová náložka do vývrtů a k počátečním pracím při provádění hloubení okopů(tvz. sklípkování).


Náložky 200g a 400g jsou základními náložkami a jsou vhodné především k sestavování malých a středně velkých soustředěných náloží. Náložka 200g se pak používá ve spojení s ručně vytvořeným časovým rozněcovačem nebo s průmyslově vyrobeným časovým rozněcovačem ČaRoZ- 60 k ničení nevybuchlé munice, zvláště ručních granátů RG- 4, RG F1 a URG- 86 nevybuchlých (selhaných) při výcviku.
Náložky 200g a 400g jsou baleny v dřevěných přepravních truhlících. V každém truhlíku je přiložena dřevěná vložka s otvorem ve tvaru a rozměru 200g náložky. Ve víku truhlíku je zhotoven otvor, který slouží k zasunutí časového rozněcovače, bleskovice s rozbuškou (bleskovicovou počinkou) nebo elektrické rozbušky přímo do počinové náložky. Celý přepravní truhlík je pak možno použít najednou jako soustředěnou nálož.


Náložky 1kg a 3kg lze využívat ke zhotovování větších soustředěných náloží. Jsou baleny v dopravním latění nebo v dopravních truhlících. Dopravní latění naplněné náložkami je možné snadno připravit jako velkou soustředěnou nálož, zasunutím časového rozněcovače, bleskovice s rozbuškou (bleskovicovou počinkou) nebo elektrické rozbušky přímo do jedné z náložek v balení. U dopravního truhlíku je nutné nejprve odstranit víko truhlíku a postup je pak stejný.


Šupinkový tritol je upravený tritol na velikost zhruba mýdlových vloček a má špinavě žlutou barvu. Je balen v pytlích po 50 kg a pytle jsou vloženy vždy po jednom do dřevěných přepravních beden. Využívá se především při hloubení okopů pomocí trhavin (tvz. sklípkování), kdy se sype do trhavinami předem vyhloubených vrtů (tzv. sklípků) a pak se pomocí počinové náložky (zpravidla 75g náložky) přivede k výbuchu.Mimo výše uvedeného normálního náloživa se může ještě v AČR občas používat náloživo starého typu, jako jsou náložky 100g, 200g a 1kg. Náložky 100g a 200g jsou baleny v papíru a parafínovány. Mají vždy po jedné rozbuškové jímce se šroubovou vložkou.
Náložka 1kg je opatřena plechovým obalem a má dvě rozbuškové jímky se šroubovou vložkou.
Přepravní truhlíky pro náložky starého typu jsou po straně opatřeny otvorem pro zasunutí časového rozněcovače, bleskovice s rozbuškou (bleskovicovou počinkou) nebo elektrické rozbušky do počinové náložky.

Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005
Foto archiv autora
CZK - Ženijní normální náloživo používané v AČR - Nákresy jednotlivých náložek

Nákresy jednotlivých náložek
CZK - Ženijní normální náloživo používané v AČR - Přepravní truhlík s 400g náložkami.

Přepravní truhlík s 400g náložkami.
CZK - Ženijní normální náloživo používané v AČR - Přepravní truhlík s 1kg náložkami.

Přepravní truhlík s 1kg náložkami.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Zenijni-normalni-nalozivo-pouzivane-v-ACR-t114145#397607Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Zenijni-normalni-nalozivo-pouzivane-v-ACR-t114145#397607Version : 0
Diskuse
Zdravím.
Používala naše ČSLA/AČR nějaké "speciální" brašny pro vojáky, na přenos náloží a dalších ženijních (pyrotechnických) prostředků?


VB
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Zenijni-normalni-nalozivo-pouzivane-v-ACR-t114145#489800Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Zenijni-normalni-nalozivo-pouzivane-v-ACR-t114145#489800Version : 0
Síce neskoro,ale áno,volalo sa to vak na trhaviny.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Zenijni-normalni-nalozivo-pouzivane-v-ACR-t114145#623074Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Zenijni-normalni-nalozivo-pouzivane-v-ACR-t114145#623074Version : 0