Main Menu
User Menu

Hrad Sobôtka

Hrad Sobôtka

Zvyšky hradu Sobôtka sa nachádzajú 2 km od centra Rimavskej Soboty, na pravom brehu rieky Rimavy v miestnej časti Sobôtka, blízko pri križovatke ciest Rimavská Sobota-Lučenec-Tisovec. Hrad, alebo pevnosť, ktorú tu dal postaviť Ján Jiskra z Brandýsa, dobylo v roku 1460 vojsko kráľa Mateja. Počas osmansko-tureckých okupácií v roku 1555 dal fiľakovský beg Mehemet na zrúcaninách postaviť hrad. Hrad Sobôtka sa tak stal jednou z najsevernejšie položených tureckých pevností v Európe.


V jeho strede bola veža chránená štyrmi nárožnými baštami a okolo vnútorného a vonkajšieho hradu obtekala Rimava. Boli tu stajne, kasárne, mešita, studňa a ďalšie obytné a hospodárske stavby. V rokoch 1556-57 tvorilo posádku 30 a v rokoch 1558-59 až 32 janičiarov. Sobôtka sa stala sídlom tzv. rimavskosobotskej náhije (z arabského slova krajina), ktorú tvorilo 38 obcí. Na čele náhije stál čeribaša – dôstojník lénneho vojska, ktorý bol podriadený fiľakovskému sandžakbegovi. Turci postavili cez Rimavu tzv. turecký most (počas druhej svetovej vojny ho zničili Nemci), aby turecký beg mohol pohodlne prevážať dievčatá do háremu pri Nižnej Pokoradzi.


Dobytie hradu kresťanským vojskom pod Tieffenbachovým vedením koncom roku 1593 a v roku 1594 zachytávajú viacerí historici a opisujú ho ako krvavé a ťažké boje. Posledná písomná správa o hrade je z roku 1609, keď ho podľa správy opäť ovládali turci. Hrad po skončení tureckých bojov stratil význam a začal pustnúť.Zdroj:RIMAVSKÁ SOBOTA rs.mesto.sk
URL : https://www.valka.cz/Hrad-Sobotka-t110076#388375Verze : 0
Aspoň pár dobových nákresov zo stránky obč.združenia Fundament, ktoré si za jeden z projektov vybralo obnovenie tejto najsevernejšej tureckej pevnosti:


www.fundament.sk
URL : https://www.valka.cz/Hrad-Sobotka-t110076#388819Verze : 0
Zobrazený hrad nie je turecký hrad Sobôtka ale hrad Sabac v Srbsku - bližšie info je na https://www.gemerland.sk/?p=32428
Som autorom textu a môže byť voľne použitý aj tu na fórume, s pozdravom Vladimír Gondáš
URL : https://www.valka.cz/Hrad-Sobotka-t110076#495685Verze : 0