Valka.cz je oficiálním partnerem největšího vydavatelství military literatury Naše vojsko a časopisu Military Revue.

Sdílení na sociálních sítích

Černá brigáda – díl I. „1939 - První boj“

Polská 1. obrněné divize je bezpochyby jednou z nejznámějších jednotek polské armády. Vojáci, kteří v ní sloužili, byli účastníky tří kampani druhé světové války – v září 1939 bránili Polsko pod bojovou zástavou 10. jezdecké brigády, poté bojovali ve Francii v řadách 10. obrněné jezdecké brigády a po reorganizaci ve Velké Británii na 1. obrněnou divizi, se účastnili poslední etapy války v západní Evropě.

Během celé své existence zachovala divize kontinuitu svých tradic, její základ tvořily stejné jednotky, stejní vojáci a co je ojedinělé, bojovala pod velením stejného velitele – generála Maczka.

I./ZG 2 nad Polskem

Přepadením Polska 1. září 1939 roku rozpoutalo fašistické Německo šestileté období celosvětové války. Pozemní, námořní i vzdušné síly obou těchto zemí se spolu utkaly v nerovném boji. Strategie „Blitzkriegu“ podpořená odpovídající vojenskou silou ve službě zrůdné ideologie uvrhla Polsko na okraj zániku. Jednou ze tří hlavních složek německých branných sil byly vzdušné síly – Luftwaffe.

I./ZG 2 nad Polskem

Jednoznačné hodnocení účasti, výsledků a intenzity bojového nasazení I./ZG 2 v září 1939 může být zavádějící. Polské stíhací letectvo nebylo kvalitativně ani kvantitativně rovnocenným protivníkem. V předběžném raportu o zkušenostech stíhacích jednotek Luftflotte 1 ze vzdušných bojů je uvedeno: „Nebyly zaznamenány žádné zkušenosti v boji proti rovnocennému protivníkovi, protože polská stíhací letadla nedosahovala rychlostí a stoupavostí kvalit Bf 109...“

Porucznik (Flight Lieutenant) Kazimierz Wünsche

Životopis polského stíhacího esa, pilota, který byl v boji od přepadení Polska v září 1939 až do vítězství v květnu 1945.

Válečný řád Virtuti Militari

Nejstarší polský, vojenský řád, jež je udělován za statečnost v boji, je nerozlučně spjat s dějinami Polska, které zasáhly do jeho vývoje všemi svými slavnými i tragickými zvraty. Již více jak 215 let je nejvyšším bojovým vyznamenáním polského vojáka a znamená pro něj totéž co pro britského Viktoriin kříž, pro amerického Medaile cti či pro německého vojáka Železný kříž. Celé generace Poláků jsou vychovávaný v úctě vůči lidem vyznamenaným řádem Virtuti Militari. Nositele modro-černé stužky jsou po právu váženými a ctěnými občany.

F. Kriegel - politik, který zachránil českoslovens...

František Kriegel, československý politik, který nepodepsal v srpnu 1968 souhlas s diktátem Moskvy, by se byl v těchto dnech dožil stovky let. Ve druhé ze tří částí zastihneme Františka Kriegla během Pražského jara a invaze pěti armád Varšavské smlouvy. Tento portrét Františka Kriegla vyšel v mírně odlišné podobě také v exilových "římských" Listech a připomenou jej Listy č. 2/2008, vycházející v tomto měsíci.

Trojplošníky firmy Nieuport

Počet nosných ploch byl v počátcích letectví pestrý. Zde je malý pohled na francouzskou odpověď na Sopwith Triplane a Fokker Dreiedecker.

První světová válka – díl 9

Závěr

... Roku 1929 přichází světová hospodářská krize, která veškeré problémy jen zvýrazní, a svět spěje k další světové válce...

Od Jana Husa k Janu Žižkovi (díl 09.)

Povzbuzeni příkladem z nejvyšších míst začali čeští páni a rytíři zabírat církevní statky. Jedni proto, aby církvi v jejím návratu k evangelické chudobě pomohli, druzí proto, aby ji před touto pomocí ochránili. Důsledek byl v obou případech objektivně tentýž – církev chudla...

Ďábel v líbezné krajině 3

Mauthausen - pokračování.

Generálplukovník in memoriam Ján Golian

Velitel 1. československé armády a hrdina Slovenského národního povstání.

Armádní generál in memoriam Rudolf Viest

Hrdina Slovenského národního povstání.

Jiří Maňák

Další z našich pilotů u RAF. Létal a bojoval, velel peruti Typhoonů. Byl sestřelen a padl do zajetí, prošel táborem Stalag III, o vlásek unikl smrti při nevydařeném útěku. Válku přesto přežil, ale jeho vlast ho zatratila.

F. Kriegel - politik, který zachránil českoslovens...

Před 100 lety, dne 10. dubna 1908, se narodil v Stanislawowe František Kriegel. Pozoruhodným způsobem se zapsal do našich moderních dějin. Chudý židovský chlapec z Haliče byl totiž jediným československým vrcholovým politikem-zajatcem, který v pohnutých srpnových dnech řekl Brežněvovi NE! a nepodepsal moskevský diktát a tak zachránil naši československou čest. Známý český filosof Karel Kosík jednou řekl, že se pokusil nalézt v českých dějinách podobný čin: srovnat ho lze pouze s jednáním Jana Husa v Kostnici.

Vývoj prvého motora sovietskej konštrukcie M-11

História úspešného motora M-11 sa začala písať v prvej polovici 20-tych rokov minulého storočia. V tom čase základným motorom cvičných lietadiel v Rusku bol motor s označením M-2 s výkonom 120 ks (konských síl). Nešlo pritom o domácu konštrukciu, ale o kópiu francúzskeho motora zn. Gnome-Rhone 9 Jb. Tieto rotačné motory však už boli v tom období zastaralé, mali nízku účinnosť a nízku spoľahlivosť. Na konci roka 1923 preto velenie vojenského letectva zadalo požiadavku na vývoj nového leteckého motora o výkone 100 ks.

Oberleutnant Franz Alois Welz a jeho album

Vítězný příspěvek soutěže, jež na www.valka.cz vyhlásila hodnostní skupina Rakousko-Uhersko - k.k. Landwehr / c.k. zeměbrana.

Snad se Vám vzpomínky mého dávno zesnulého pradědy nad svým albem „Bilder aus dem erste weltkrieg“ budou líbit. Na snímcích se mu podařilo zachytit každodenní život příslušníků autokolony číslo 235 na haličské frontě.

Námořní operace za intervence Dohody v ruské občan...

Námořní operace za intervence Dohody v ruské občanské válce - Severní oceán, Baltské moře, Černé moře, Azovské moře, Kaspické moře, Tichý oceán i boje na jezerech a řekách.

Srpen 68, okupace a zapomenutí hrdinové

Můžeme-li vysledovat něco, co se táhne dějinami Československé republiky a dnes České republiky jako ona pověstná červená niť, je to dokonalé „zapomínání“ na hrdiny. Prvorepublikové Československo cíleně zapomínalo na statečné vojáky bojující v uniformách Rakousko-Uherska a vyzdvihovalo „legionáře“, komunisté se snažili pomluvami a kriminálem vyhladit z paměti národa - tehdy ještě čs. národů - zahraniční vojáky i domácí odboj, a to tak, že vymazali z dějin a často i ze života dokonce i komunistické hrdiny, kteří nebyli ti praví marxisté-leninisté a hlavně stalinisté.

Ďábel v líbezné krajině 2

Mauthausen -  pokračování.

Starší / novější články

Starší články

Zobrazuji články 0 - 20 z celkem 5131 článků v naší databázi.

 
 
Ošklivý sup