Valka.cz je oficiálním partnerem největšího vydavatelství military literatury Naše vojsko a časopisu Military Revue.

Válka v Bosně a Hercegovině: Seznam zkratek, literatura


Autor :    Příspěvků : 8   Publikováno :    Shlédnuto : 3806

Seznam zkratek

BiH - Bosna a Hercegovina (oficiální mezinárodní označení státu)

ES - Evropské společenství

EU - Evropská unie

HDZ - Chorvatská demokratická unie

HVO - Chorvatská obranná rada

IFOR - Implementation Force

JLA - Jugoslávská lidová armáda

NATO - Severoatlantická aliance

OHR - Úřad vysokého představitele

OSN - Organizace spojených národů

PIC - Rada pro implementaci míru

SDA - Strana demokratické akce

SDS - Srbská demokratická strana

SFOR - Stabilisation Force

SFRJ - Socialistická federativní republika Jugoslávie

UNPROFOR - United Nation Protection Force

USA - Spojené státy americké

Seznam použitých zdrojů

Literatura

CLAUSEWITZ, Carl von. O válce : Dílo z pozůstalosti generála Carl von Clausewitze. Z. Sekal. 2. vyd. Brno : Bonus A, 1996. 749 s. ISBN 80-85914-27-1.

HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19.a 20.století. (s.l.) : (s.n.), 2005. 388 s.

HLADKÝ, Ladislav. Bosna a Hercegovina : Historie nešťastné země. 1. vyd. Brno : Doplněk, 1996. 216 s. ISBN 80-85765-61-6.

KASUM, Damir. Etnický konflikt v Bosně a Hercegovině. In Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 81-110.

LESHAN, Lawrence. Psychologie války : Jak pochopit její tajemnost a šílenost. (s.l.) :Praha (s.n.), BB/art s.r.o. 2004. 191 s.

LOVRENOVIć, Ivan. Bosna a Hercegovina : Krátký přehled kulturní historie. (s.l.) : ISE Praha, 2000. 249 s. ISBN 80-86130-05-3.

TOFFLER, Alvin, TOFFLEROVÁ, Heidi. Válka a antiválka : Jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. Praha : Dokořán a Argo, 2002. 303 s.

VAĎURA, Vladimír. Teorie etnického konfliktu. In Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 9-44.

VULLIAMY, Ed. Údobí pekla. (s.l.) : (s.n.), 1994. 255 s. ISBN 80-206-0470-7.

WAISOVÁ, Šárka. Úvod do studia mezinárodních vztahů. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. 159 s. ISBN 80-86473-16-3.
Elektronické články

FEARON, James D., LAITIN, David D. Ethnicity, Insurgency and Civil War. The American Political Science Review. 2003, vol. 97, no. 1, s. 75-90. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/pss/3118222.

HLADKÝ, Ladislav. Daytonská mírová smlouva a její uvedení do života. Středoevropské politické studie (online). 2006, roč. VIII Dostupný z WWW: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=275 .

KASUM, Damir. Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba. Středoevropské politické studie (online). 2006, roč. VIII, č. Číslo 2-3 Dostupnýz WWW: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 .

LIPOVAC, Marijan. Diktátor s lidskou tváří: upříležitosti 110. výročí narození Josipa Broze-Tita. Navýchod. 2002, č. 3, s. 3. Dostupný z WWW: http://www.navychod.cz/?req=article&id=122 .

PETEREK, Jan. Balkán severní a Balkán jižní. Literární noviny. 1.1.2007, č. 49, s. 4. Dostupný z WWW: http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=4633.

REYNAL-QUEROL, Marta. Ethnicity, Political Systems, and Civil Wars. The Journal of Conflict Resolution. 2002, vol. 46, no. 1, s. 29-54. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/pss/3176238.

SAMBANIS, Nicholas. What Is Civil War. In The Journal of Conflict Resolution. (s.l.) : (s.n.), 2004. s. 814-858. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/pss/4149797.

SMALL, Melvin, J. David, SINGER. Resort to Arms: International and Civil Wars, 18161980. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 475, s. 178 179.

SMRČKOVÁ, Markéta. Bosna a Hercegovina : etnonáboženská situace a fungování konsociačního modelu. Global politics (online). 2006 Dostupný z WWW: http://www.globalpolitics.cz/clanek/bosna-konsociacni.html .

WOOD, William B. Geographic aspects of genocide : A comparison of Bosnia and Rwanda. Transactions of the Institute of British Geographers. 2001, vol. 26, no. 1, s. 5775. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/pss/623145.
Elektronické stránky

Bosna.cz (online). c2007 (cit. 2009-03-20). Dostupný z WWW: http://www.bosna.cz .

Czech.cz (online). (2009) (cit. 2009-05-02). Dostupný z WWW: http://www.czech.cz/cz/historie/tricetileta-valka.

Encyclopaedia Britannica (online). 2009 (cit. 2009-03-20). Dostupný z WWW: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/721819/law-of-war/52925/Civilwar#ref=ref510849.

Ministerstvo obrany (online). c2004 (cit. 2009-05-22). Dostupný z WWW: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3690.

The World Factbook (online). 2009 (cit. 2009-05-20). Dostupný z WWW: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bk.html.

Předchozí stránka   Obsah   Následující stránkaKomentáře via Facebook (nutná registrace na FB)

Komentáře via Disqus (moderovaná diskuse, bez nutnosti registrace)


comments powered by Disqus

Původní diskuse (není již možné vkládat nové komentáře)

Zobraz komentáře (0) / starý systém


Tato stránka byla zobrazena : 3806 krát


 
 
    
Ošklivý sup